Isolering av takstoler og varmloft

 

Isoleringen av et saltak på takstolnivå (varmloft) gjør at man kan utnytte loftsrommet maksimalt i så vel nye som renoverte boliger og andre bygninger. Selv om man ikke har tenkt å bruke loftet direkte, er det relativt enkelt og billig å gjøre om dette ubrukte, kalde rommet øverst i huset til et varmt og behagelig bomiljø.

For å kunne bygge nye rom i et kaldloft må man ofte ha byggetillatelse. Høyden på den tilgjengelige flaten avgjør tykkelsen på isoleringen. Sikre at du har god nok ventilasjon når du planlegger isoleringsløsningen. Tenk også på om du skal isolere loftsgulvet for å få bedre lydisolering. Når du legger isoleringen er det viktig at du kontrollerer lufttettheten for å hindre kuldebroer og kondensering.

Vi anbefaler å bruke ca. 400 mm isolering til yttertakhimling i nye lavenergihus.
Ubrennbar PAROC steinull mellom takstolene øker også lydisoleringen av taket. Ved å følge våre anvisninger og eventuelt tilpasse dem for ditt hus, kan du enkelt gjøre arbeidet selv.

Loftsbjelkelag Varmloft

Grunnleggende ved bygging av et loftsrom

  1. Så tett innerflate som mulig
  2. Vindsperre i veggflaten og den hellende delen
  3. Ventilasjonsspalte 10–20 mm
  4. Riktig ventilasjon under mønet