Kjellerhimling

a) Malt isolert himling: limt mot underlaget, malt overflate

PAROC CGL 20cy er en steinullamell som kan limes fast direkte på kjellerhimlingen. Forbehandlingen av lamellens synlige side er silikatbasert, noe som reduserer tiden for fullføring av overflaten.

PAROC CGL 20cy gjør at du slipper den tidkrevende delen av takmonteringen. Laget med lamellisolering skaper en himlingsflate som kan males med maling. Lamellene har fasede kanter som skjuler alle små ujevnheter på overflaten og gir himlingen et svært tiltalende utseende.

Ifølge branntester inngår en betongkonstruksjon på 120 mm med ett 60 mm tykt lag med PAROC CGL 20cy lamellisolering i brannklasse REI 240.

Isoleringslameller har også høye lydabsorpsjonsverdier:

 • Lydabsorpsjonskoeffisienten for PAROC CGL 20cy med en tykkelse på 60 mm er αw=0,95
 • Lydabsorpsjonskoeffisienten for PAROC CGL 20cy med en tykkelse på 200 mm er αw=1,00
Kjellerhimling 
 • Bærende gulvkonstruksjon: betongdekke eller bjelkelag med hulrom i betong.
 • PAROC CGL 20cy, Himlingslamell™ fastlimt på himlingen iht. limprodusentens instruksjoner.
 • Mal overflaten på produktet.
 
 

b) Pusset isolert himling: limes mot underlaget

PAROC FAL 1 er en steinullamell som kan limes fast direkte på betongtaket. Lamellens overflate kan være belagt, noe som gjør at monteringen går raskere og at det trengs mindre lim. Steinullen har enestående alkaliemotstand. Behandle overflaten med puss. Puss isoleringslagets overflate iht. instruksjonene fra produsenten av pussystemet. Den ferdigbehandlede overflaten har ingen synlige skjøter og ser ut som en tradisjonell pusset overflate. 

Facadelamell
 • Bærende gulvkonstruksjon: bjelkelag med hulrom i betong.
 • PAROC FAL 1, Fasadelamell fastlimt på himlingen iht. limprodusentens instruksjoner.
 • Isoleringslamellene har høy trykkfasthet, som betyr at du kan pusse overflaten iht. instruksjonene fra produsenten av pussystemet.
 • En pusset overflate uten synlige skjøter.
 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC CGL 20cy 100 mm   150 mm 200 mm      
 PAROC FAL 1

  150 mm 250 mm 350 mm 
 U-verdi, W/m2K 0.31 0.22  0.17  0.23  0.15  0.12
 

c) Pusset takisolering: montering under motstøping

Unngå unødvendige monteringsfaser ved å montere isoleringslamellene på bunnen av støpeformen til gulvsålen. Når betongen tørker, fester isoleringslaget seg godt inntil betongen og skaper en sterk forbindelse. Deretter kan du pusse eller male isoleringslagets overflate iht. pussprodusentens eller malingsprodusentens instruksjoner. Fordi lamellens fremre overflate er belagt, går pussarbeidet raskere. Den ferdigbehandlede overflaten er jevn og har ingen synlige skjøter.
 
Montering under motstøping 
 • Bærende gulvkonstruksjon: betongplate.
 • PAROC FAL 1, Pusslamell fester seg tett inntil betongen under motstøpingen i formen.
 • Isoleringslamellene har høy trykkfasthet, som betyr at du kan pusse overflaten iht. instruksjonene fra produsenten av pussystemet.
 • Når isoleringen monteres under støping, skaper den en jevn takflate som bare trenger malingsfarge som øverste lag.
Isoleringsløsning med U-verdi
PAROC CGL 20cy 100 mm   150 mm 200 mm      
PAROC FAL 1

  150 mm 250 mm 350 mm 
U-verdi, W/m2K 0.34 0.24  0.18  0.25  0.15  0.13

Beregningsparametre (iht. EN 6946):
Bjelkelag med hulrom, betong λU = 0.74 W/mK d = 265 mm  R = 0.36 m2K/W  
Betongplate λU = 1,7 W/mK d = 200 mm R = 0.12 m2K/W
PAROC CGL 20cy λU =0.038 W/mK    
PAROC FAL 1
λU =0.040 W/mK
   
Overgangsmotstand Rsi + Rse = 0.21 m2K/W