PAROC BLT 9

Løsull

Løsull PAROC BLT 9 er ikke-brennbar steinullisolasjon ideell som varmeisolasjon av loftsbjelkelag og skråtak både i forbindelse med nyproduksjon og renovering. Den fyller ut i alle vinkler og kroker, slutter tett omkring gjennomføringer, ventilasjonsrør og skorsteiner. Arbeidet utføres av sertifiserte løsullentreprenører som oppfyller kravene i henhold til Parocs eget kvalitetssystem. Før installasjon foretas det en inspeksjon for å kontrollere at forarbeidet er korrekt utført. Hvis dette er klart, går selve installasjonen raskt.

Produktblad

 
Oppdatert 22 okt 2018

Sertifikat nummer
0809-CPR-1014 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Identitetskode
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Emballasje

Forpakning
Plastemballasje, Pakke

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1 EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14064-1:2010
Other Fire Properties
EgenskapVerdiI henhold til
BrennbarhetIkke-brennbart materiale EN ISO 1182

Termiske egenskaper

Termiske egenskaper
EgenskapVerdiI henhold til
Deklarert varmekonduktivitet , λD :  
Loft (Installert densitet: ≥40 kg/m3)0,041 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom ≤45° (Installert densitet: ≥60 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom >45° (Installert densitet: ≥70 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom, vannrett (Installert densitet: ≥60 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Luftgjennomtrengelighet
EgenskapVerdiI henhold til
Luftgjennomgang, ℓ130 x 10-6 m2/Pa*s EN 29053

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, WpNPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Vanndamppermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vanndampmotstand MU, µ1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Utslipp

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet
EgenskapVerdiI henhold til
Avgivelse av farlige stofferNPD EN 14064-1:2010

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Settningsklasse Si
Loft: 2
Lukkede rom (≤45°): 1
Lukkede rom (>45°): 1
Lukkede rom, vannrett: 1

Andre egenskaper

Andre egenskaper
EgenskapVerdiI henhold til
LoftInstallert densitet: : ≥40 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mK
Frame, slope ≤45°Installert densitet: ≥60 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK
Frame, slope >45°Installert densitet: ≥70 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK
Frame, horizontalInstallert densitet: ≥60 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK

Sertifikat nummer
0809-CPR-1014 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Identitetskode
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Emballasje

Forpakning
Plastemballasje, Pakke

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1 EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14064-1:2010
Other Fire Properties
EgenskapVerdiI henhold til
BrennbarhetIkke-brennbart materiale EN ISO 1182

Termiske egenskaper

Termiske egenskaper
EgenskapVerdiI henhold til
Deklarert varmekonduktivitet , λD :  
Loft (Installert densitet: ≥40 kg/m3)0,041 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom ≤45° (Installert densitet: ≥60 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom >45° (Installert densitet: ≥70 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom, vannrett (Installert densitet: ≥60 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Luftgjennomtrengelighet
EgenskapVerdiI henhold til
Luftgjennomgang, ℓ130 x 10-6 m2/Pa*s EN 29053

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, WpNPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Vanndamppermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vanndampmotstand MU, µ1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Utslipp

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet
EgenskapVerdiI henhold til
Avgivelse av farlige stofferNPD EN 14064-1:2010

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Settningsklasse Si
Loft: 2
Lukkede rom (≤45°): 1
Lukkede rom (>45°): 1
Lukkede rom, vannrett: 1

Andre egenskaper

Andre egenskaper
EgenskapVerdiI henhold til
LoftInstallert densitet: : ≥40 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mK
Frame, slope ≤45°Installert densitet: ≥60 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK
Frame, slope >45°Installert densitet: ≥70 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK
Frame, horizontalInstallert densitet: ≥60 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK

Sertifikat nummer
0809-CPR-1014 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Identitetskode
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Emballasje

Forpakning
Plastemballasje, Pakke

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1 EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14064-1:2010
Other Fire Properties
EgenskapVerdiI henhold til
BrennbarhetIkke-brennbart materiale EN ISO 1182

Termiske egenskaper

Termiske egenskaper
EgenskapVerdiI henhold til
Deklarert varmekonduktivitet , λD :  
Loft (Installert densitet: ≥40 kg/m3)0,041 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom ≤45° (Installert densitet: ≥60 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom >45° (Installert densitet: ≥70 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Lukkede rom, vannrett (Installert densitet: ≥60 kg/m3)0,038 W/mKEN 14064-1:2010 (EN 12667)
Luftgjennomtrengelighet
EgenskapVerdiI henhold til
Luftgjennomgang, ℓ130 x 10-6 m2/Pa*s EN 29053

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, WpNPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Vanndamppermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vanndampmotstand MU, µ1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Utslipp

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet
EgenskapVerdiI henhold til
Avgivelse av farlige stofferNPD EN 14064-1:2010

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Settningsklasse Si
Loft: 2
Lukkede rom (≤45°): 1
Lukkede rom (>45°): 1
Lukkede rom, vannrett: 1

Andre egenskaper

Andre egenskaper
EgenskapVerdiI henhold til
LoftInstallert densitet: : ≥40 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,041 W/mK
Frame, slope ≤45°Installert densitet: ≥60 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK
Frame, slope >45°Installert densitet: ≥70 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK
Frame, horizontalInstallert densitet: ≥60 kg/m3Deklarert varmekonduktivitet, λD: 0,038 W/mK