Prosjektering Teknisk Isolering

Documents for planning

Disse sidene er en hjelp for deg som jobber med beskrivelser. Her har vi samlet informasjon som forenkler arbeidet ditt med produktene våre.

 

Prosjektering Brannsikring av VVS-installasjoner

I Norge stilles det høye krav til ansvar og funksjoner når det gjelder brannsikkerhet. Siden 2014 skal brannisolering av kanaler være sertifisert i henhold til NS-EN 1366-1. Derfor tilbyr Paroc typegodkjente og sertifiserte brannisoleringsløsninger for ventilasjonskanaler og rørgjennomføringer. En løsning kan typegodkjennes etter realistiske branntester hos branntestingsinstitutter samt evaluering av tredjepart. Med typegodkjent produkt og løsning får man også en dokumentert beskyttelse mot brannspredning, noe som begrenser skader på mennesker og eiendom ved brann.                                                                 

Typegodkjente løsninger er testet for å redde liv. Ved brann dør folk som regel av giftige branngasser (røyk). Det er derfor viktig at man stiller de samme kravene til forebygging av branngasspredning (røyktetthet) som forebygging av varmeoverføringen mellom brannceller. De typegodkjente løsningene fra Paroc er testet for brann og branngasspredning fra en branncelle til en annen.

Vi tilbyr flere verktøy for å gjøre det enklere for deg. Du er også velkommen til å kontakte oss for mer hjelp.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Beregningsprogram

PAROC Calculus

Dimensjoner energieffektive og økonomiske isolasjonsløsninger for ulike typer applikasjoner for rørleggerarbeid, prosessindustri og marine applikasjoner.
 
Ved å opprette en konto får du tilgang til online lagring av dine prosjekter, beregninger og tilpasninger.
Paroc calculus

PAROC Hvac Fire Calculator

Paroc tilbyr et bredt spekter av løsninger for brannisolering av både rektangulære og sirkulære kanaler. Programmet hjelper deg å velge riktig løsning og beregne løsningens vekt og materialforbruk.
Paroc Hvac Fire calculator

PAROC FPS 17 Brannskyttelse av stål

Ved hjelp av vårt beregningsverktøy kan du enkelt bestemme den isolasjonstykkelsen som kreves i prosjektet ditt. Verktøyet er designet for å beregne tykkelsen på brannplaten PAROC FPS 17.
FPS 17 brandskydd stal

Designinstruksjoner

Her kan du laste ned vår designveiledning og designstøtte for ulike typer installasjoner.