Prosjektering Teknisk Isolering

Documents for planning

Disse sidene er en hjelp for deg som jobber med beskrivelser. Her har vi samlet informasjon som forenkler arbeidet ditt med produktene våre.

 

Prosjektering Brannsikring av VVS-installasjoner

I Norge stilles det høye krav til ansvar og funksjoner når det gjelder brannsikkerhet. Siden 2014 skal brannisolering av kanaler være sertifisert i henhold til NS-EN 1366-1. Derfor tilbyr Paroc typegodkjente og sertifiserte brannisoleringsløsninger for ventilasjonskanaler og rørgjennomføringer. En løsning kan typegodkjennes etter realistiske branntester hos branntestingsinstitutter samt evaluering av tredjepart. Med typegodkjent produkt og løsning får man også en dokumentert beskyttelse mot brannspredning, noe som begrenser skader på mennesker og eiendom ved brann.                                                                 

Typegodkjente løsninger er testet for å redde liv. Ved brann dør folk som regel av giftige branngasser (røyk). Det er derfor viktig at man stiller de samme kravene til forebygging av branngasspredning (røyktetthet) som forebygging av varmeoverføringen mellom brannceller. De typegodkjente løsningene fra Paroc er testet for brann og branngasspredning fra en branncelle til en annen.

Vi tilbyr flere verktøy for å gjøre det enklere for deg. Du er også velkommen til å kontakte oss for mer hjelp.

Energieffektivisering av VVS-installasjoner

God teknisk isolasjon bidrar til å optimalisere energibruken i bygninger. Det reduserer temperaturendringer i både installasjonen og omgivelsene, samtidig som det bidrar til et godt og sunt innemiljø og komfort. Teknisk isolering sikrer energiytelse, reduserer energibruken, øker levetiden til installasjonen og gir lavere vedlikeholdskostnader da isolasjonen også beskytter installasjonen.


Vi anbefaler at du alltid dimensjonerer ut fra prosjekt- og systemspesifikke forhold.
For prosjektspesifikke beregninger og ved isolering av rør utendørs henvises det til vårt beregningsprogram PAROC Calculus.

miniguide-technical-insulationI vår Miniguide for Energiklok VVS rørisolasjon er det tabeller og anbefalinger som letter din rørinstallasjon.

Ulike isolasjonsprodukter har ulike egenskaper, både når det gjelder energieffektivitet og plassbehov.


Paroc steinullsisolasjon fungerer som et vedlikeholdsfritt og brannsikkert miljø og energisparer gjennom hele byggets levetid. Et bevisst materialvalg lønner seg dermed i mange år.

 

Nedenfor presenterer vi våre løsninger for energieffektiv ventilasjon og rørisolering og håper at det vil være et verktøy som hjelper deg med å ta informerte og bærekraftige valg.

Vi tilbyr flere verktøy og løsninger for å gjøre ting enklere for deg. Du er også velkommen til å kontakte oss for ytterligere hjelp.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Beregningsprogram

PAROC Calculus

Dimensjoner energieffektive og økonomiske isolasjonsløsninger for ulike typer applikasjoner for rørleggerarbeid, prosessindustri og marine applikasjoner.
 
Ved å opprette en konto får du tilgang til online lagring av dine prosjekter, beregninger og tilpasninger.
Paroc calculus

PAROC Hvac Fire Calculator

Paroc tilbyr et bredt spekter av løsninger for brannisolering av både rektangulære og sirkulære kanaler. Programmet hjelper deg å velge riktig løsning og beregne løsningens vekt og materialforbruk.
Paroc Hvac Fire calculator

PAROC FPS 17 Brannskyttelse av stål

Ved hjelp av vårt beregningsverktøy kan du enkelt bestemme den isolasjonstykkelsen som kreves i prosjektet ditt. Verktøyet er designet for å beregne tykkelsen på brannplaten PAROC FPS 17.
FPS 17 brandskydd stal

Designinstruksjoner

Her kan du laste ned vår designveiledning og designstøtte for ulike typer installasjoner.