Isolering for betongelement

PAROC COS 10Image

PAROC COS 10 (Betongelementplate)

Betongelementplaten PAROC COS 10 er ikke-brennbar steinullisolasjon for forhåndsproduserte betongelementer og støping på plass. Platens trykkspenning er 10 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 1 000 kg/m2 ved støping. Steinullens dampgjennomtrengelighet gjør at fukten i isolasjonen tørker raskt. Dette betyr at elementene tørker raskt og at arbeidet innendørs kan påbegynnes raskere.