Avhengig av størrelse og driftstemperatur gjelder ulike isoleringskrav for prosessutstyr. 

Nettmatter er ofte det beste isoleringsmaterialet for utstyr med mange bøyer og utløp. For større høytemperaturbeholdere kan også en rillet skive benyttes. PAROC Pro Pipe Slab 100 oppfyller kravene som stilles til disse bruksområdene. Den diametertilpassede rillingen i platene bidrar til økt formbarhet og muliggjør en enkel og effektiv montering.

PAROC Pro Pipe Slab 100 kan til og med benyttes ved isolering i flere sjikt der en montasje med forskjøvne langsgående- og tverrsgåendeskjøter forbedrer sluttresultatet ytterligere.

Avhengig av prosesstypen stilles mange krav til isolering og overflatekledning. De er ofte basert på erfaringer og kan til og med avhenge av virksomhetens egne forskrifter. 


Fordeler med PAROC prosessisolering: 

  • Lett å finne egnet isoleringsmateriale som oppfyller spesifikasjoner og forskrifter.
  • Enkelt å montere og feste.
  • En isolering med gode egenskaper og like lang levetid som selve utstyret.
  • God isoleringsevne over et stort temperaturintervall.