PAROC ROS 60

Takplaten PAROC ROS 60 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for de fleste typer taktekking. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. PAROC ROS 60 benyttes i konstruksjoner av betong og korrugerte metallplater som det eneste isolasjonssjiktet. Isolasjonssjiktet bør være maks. 150 mm tykt. Produktets trykkspenning er 60 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk.

Produktblad

 
Oppdatert 29 jun 2018