Isolasjon for prosessindustri

  • Minimere CUI med vannavvisende steinullsprodukter
  • Energieffektive løsninger isolasjon for biogassanlegg i Höganäs
  • PAROC Pro pipe sections

Bransjen må redusere negativ klimapåvirkning og spare energi. Vi har løsningene.

Industrien står for en stor andel av landets klimagassutslipp og sluttforbruk av energi. Utilstrekkelig isolasjon forårsaker betydelig energilekkasje og utslipp. Ved å sikre at prosessene er isolert på beste mulige måte, kan både effektivitet og ytelse øke mens kostnadene reduseres. Lavest mulig energiforbruk og maksimal effektiv levetid for anlegget er svært verdifulle fordeler der prosessen er forsynt med riktig isolasjon. En mer effektiv bruk av energi bidrar også til redusert belastning på klima og miljø og til sikrere energiforsyning

Hvordan kan prosessindustrien bidra til redusert negativ klimaavtrykk - mens du sparer penger? Heldigvis er det en enkel løsning på problemet. I filmen forteller vi deg mer!