Paroc tilbyr energieffektive og bærekraftige løsninger for alle deler av de industrielle prosessene: fra forbrenningsovner til industriskorsteiner, fra rørledninger til tanker.

Prosessindustri og kraftverk krever varige, vedlikeholdsfrie og energieffektive isoleringsløsninger. Alle løsninger i prosessene må være pålitelige, bærekraftige og sikre. Det er viktig at investeringen i prosessen gir avkastning i den planlagte livssyklusen, uten tap som følge av avbrudd. 
 

 EiiF

Paroc Group er et ledende medlem i bransjeorganisasjonen EiiF, European Industrial Insulation Foundation. Organisasjonen ble etablert for å øke og etablere bruken av industriisolering som en allment anerkjent metode for å skape bærekraftig utvikling. Les mer om EiiF på www.eiif.org