PAROC Slab 100

PAROC Slab 100
PAROC Slab 100 er en ubrennbar steinullsplate for varmeisolering av ventilasjonskanaler, kjeler og annet ventilasjonsutstyr.

Produktblad

 
Oppdatert 28 jun 2017