Isolasjon av filtre

Prosjektering og montering av termisk isolering i veggene på en fyrkjeles rengjøringsutstyr for røykgasser har stor betydning for levetid og virkemåte. God isolering forhindrer at innerveggene kjøles ned under punktet der oksygenet i røykgassen kondenseres og korroderende avleiringer dannes. I denne forbindelsen er det meget viktig at det ikke forekommer kalde områder på innerveggen.

For slike formål er Parocs produkter ideelle. De tilbyr uvanlig god termisk isolering innenfor røykgassenes temperaturområde, de slipper gjennom lite luft, de har god fuktmotstand og tilbyr god trykkholdfasthet i takkonstruksjonen. En annen viktig egenskap ved Parocs produkter er deres lave klor- og fluorinnhold, som bidrar til å redusere korrosjonen til et minimum.

Det er viktig å unngå alle tenkelige kuldebroer ettersom de kan danne områder der sur damp kan kondenseres.

Unngå kuldebroer

Kritiske områder, for eksempel veggforsterkende konstruksjoner, belagte overflater og renseluker kan isoleres effektivt ved hjelp av flersjiktsløsninger med overlappende skjøter.

På denne typen konstruksjoner brukes vanligvis doble isoleringsjikt for å forhindre kuldebroer. Vanligvis består begge sjikt av nettmatter, men det er mulig å kombinere nettmatter med plater. Plane overflater kan isoleres med plater eller nettmatter. Paroc har et produktsortiment som egner seg for bruk til svovelfjerningsutstyr og elektrostatiske støvfjernere. 

Fordeler med Parocs utstyr og filterisolering: 

  • God termisk isoleringsevne i røykgassenes temperaturområde.
  • Monteringsegenskaper som muliggjør bra isolering uten kuldebroer.
  • Høy trykkholdfasthet for takkonstruksjoner.
  • Godt egnet for isolering i flere sjikt.
  • God beskyttelse mot fukt.
  • Lav luftgjennomgang. 

Elektrostatiske støvfjernere kan isoleres med plater

Elektrostatiske støvfjernere kan isoleres med plater. I visse tilfeller brukes også nettmatter eller flersjiktsløsninger med plater og matter i kombinasjon.

Isoleringen festes med stifter og skiver, og det er viktig å redusere alle tenkelige kuldebroer i konstruksjonen til et minimum.