Isoleringer for pussede fasader

PAROC FatioImage

PAROC Fatio (Rendered facade slab)

Pussefasadeplaten PAROC FATIO er en plate av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon i tykkpussfasader og tynnpussfasader i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har utmerkede egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. Den samler ikke fukt og reagerer ikke på temperaturforandringer. Med pussefasadeplaten kan du enkelt lage et glatt grunnlag for tynnpuss og tykkpuss dersom overflaten er ujevn på den bærende veggen. Samtidig forbedrer du lydisolasjonen og øker ytterveggens brannmotstand. Platene monteres med den røde merkingen mot den bærende veggen ved hjelp av lim og festes mekanisk.


PAROC Linio 10Image

PAROC Linio 10 (Fasadeplate)

Pussefasadeplaten PAROC Linio 10 er en plate av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon i tynnpussfasader i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har utmerkede egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. Den samler ikke fukt og reagerer ikke på temperaturforandringer. Med pussefasadeplaten kan du enkelt lage et glatt grunnlag for tynnpuss og tykkpuss dersom overflaten er ujevn på den bærende veggen. Samtidig forbedrer du lydisolasjonen og øker ytterveggens brannmotstand. Platene monteres med den røde merkingen mot den bærende veggen ved hjelp av lim og festes mekanisk.


PAROC Linio 15Image

PAROC Linio 15 (Fasadeplate)

Pussefasadeplaten PAROC Linio 15 er en plate av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon i tynnpussfasader i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har utmerkede egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. Den samler ikke fukt og reagerer ikke på temperaturforandringer. Med pussefasadeplaten kan du enkelt lage et glatt grunnlag for tynnpuss rundt vinduer og dører og tykkpuss dersom hvor tykkelsen av laget er avgjørende.


PAROC Linio 80Image

PAROC Linio 80 (Fasadelamell)

Pusselamell Fasade PAROC Linio 80 er en lamell av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon i tynnpussfasader i eksisterende og nye bygg. Lamellen har utmerkede egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. Den samler ikke fukt og reagerer ikke på temperaturforandringer. Med Pusselamell Fasade kan du enkelt lage et glatt grunnlag for tynnpuss, forbedre lydisolasjonen og øke veggenes brannmotstand. Lamellene monteres ved hjelp av lim. Separat mekanisk innfesting trengs som regel ikke (kontroller systemeierens instruksjoner).