Bærekraft

Produktene våre spiller en avgjørende rolle i å bekjempe klimaendringene.
Ca. 40 % av menneskeskapte drivhusgasser kommer fra bygninger.

Isolasjon er en nøkkel til løsningen

Vår målsetting er å halvere karbondioksidutslippene innen 2030 og på sikt eliminere bruk av fossilt drivstoff. En milepæl er å bruke 100 % fornybar elektrisitet innen 2030.

Vi reduserer kontinuerlig fotavtrykket

Vi designer våre produkter og løsninger for gjenvinning og gjenbruk. Innen 2030 vil vi slutte kretsløpet med null avfall ut fra våre fabrikker.

Sirkulær økonomi ligger i DNA-et

Vi tester fortløpende nye bærekraftige produkter og løsninger i nye utviklingsprosjekter sammen med kundene

Vi skaper bærekraftige bygninger sammen med kundene

Vi jobber med energieffektivitet

Hver steinullplate som vi produserer, vil kutte bygningers CO2-utslipp i hele levetiden. Faktisk, for hvert tonn CO2 som genereres ved produksjon av steinull, spares omtrent 200 tonn CO2 av steinullens varmeisolasjonsegenskaper over en 50-årsperiode.

Det forholdet, 1: 200, er noe vi er veldig stolte av. Men det betyr ikke at vi er fornøyde. Vi vil snu hver stein for å finne nye måter å gjøre det ene tonnet og vårt generelle fotavtrykk så lite som mulig.

Vi tror på å samarbeide med våre kunder og dele de beste innovasjonene og tankene med andre.

Dette er det vi tror på.

Les mer om vårt arbeid for å gjøre verden til et bedre sted