Renovere og etterisolere

Renovere og spar mer enn energikostnader
Den beste energien er den som ikke blir brukt. Ved å energirenovere og etterisolere eiendommen din reduseres energibehovet. Og nettopp redusert energibehov er et viktig utgangspunkt også når det gjelder å nå klimamålene.  Isolasjonsmaterialet du velger, er avgjørende når du skal skape bærekraftige, komfortable, sikre og sunne bo- og arbeidsmiljøer, både når det gjelder nybygging og renovering. PAROC Steinull er en naturlig bærekraftig isolasjon som gir både brannbeskyttelse og energieffektivitet i samme produkt. Det gjør den til et godt valg i dag og i fremtiden, og sparer deg for mer enn bare energikostnader!
Les mer

Steinull er naturens egen oppfinnelse og har blitt brukt i mer enn 80 år.   

Les mer om steinullens egenskaper >

Du oppnår mange fordeler med å energirenovere og etterisolere boligen. I tillegg til at det øker verdien på boligen, reduserer du også både strømforbruket og driftskostnadene. Med dagens høye energipriser betaler investeringen seg raskere enn noen gang. PAROC Steinull er et utmerket materialvalg når du skal renovere eller etterisolere bygningen. Steinullen bidrar til å gjøre boligen mer energieffektiv, den reduserer karbondioksidutslipp, beskytter mot brann og fukt samt forbedrer inneklimaet. Så ved å renovere gjør du et aktivt valg for fremtiden og sparer mye mer enn bare energikostnader!

Et bredt utvalg for ventilerte fasader

Parocs produktfamilie som vi kaller Klimaplate er en suksesshistorie som har hjulpet mange huseiere med etterisolering gjennom årene. Det brede sortimentet legger til rette for isolasjon både ved renovering og nybygging av ventilerte fasader. I tillegg til lavere oppvarmingskostnader og et triveligere bomiljø, får du også en verdistigning på huset. Med produkter fra Klimatplate-sortimentet er det både raskt,  brannsikkert og enkelt. 


Sortimentet består av PAROC WAS 35tt, Klimaplate og PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO. Produktene har en rekke felles fordeler. De er brannklassifisert i Euroklasse A1 og gir et effektivt heldekkende isolasjonslag uten kuldebroer, samtidig som de beskytter mot fukt, vind og regn.

Slik bygger du ved renovering og etterisolering

Her finner du tips og enkle beskrivelser som viser hvordan du går frem når du skal renovere eller etterisolere! Hver beskrivelse inneholder konkrete produktanbefalinger. 

Isoler selv med løsull

PAROC Vindsull SHT 1 er en gjør-det-selv løsullisolasjon som brukes i forbindelse med renovering og etterisolering av loft og loftsbjelkelag. Den er ideell til varmeisolering av loftsbjelkelag og skråtak både i forbindelse med nybygging og renovering. Løsullisolasjon fyller ut alle kriker og kroker samt tetter godt rundt gjennomføringer, ventilasjonsrør og skorsteiner. 

Med denne kan du selv legge et heldekkende isolasjonssjikt uten å leie inn en ekstern entreprenør.

Med PAROC Vindsull og løsullsprøyten Attic 300 isolerer du enkelt selv mindre rom, opp til ca. 70 m2. På bare et par timer kan du energieffektivisere boligen med løsullisolasjon og begynne å spare energi og klimaet. 

Vurderer du å leie inn en entreprenør til jobben? Les mer her >

 

Installasjonsfilmen vår viser deg trinn for trinn hvordan du kan etterisolere med løsull

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Renover for å nå klimamålene

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Bygninger står for 40 % av energibruken og 36 % av klimagassutslippene fra energibruk i EU*. Energieffektivisering av bygninger er en viktig del for å nå klimamålene, og byggebransjen må øke takten.

EU skal være klimanøytralt innen 2050. Om lag to tredeler av dagens bygningsmasse vil fortsatt være i bruk da. Når EUs renoveringsbølge Green Deal nå setter konkrete mål for renovering av den eksisterende bygningsmassen (35 millioner bygninger i unionen frem til 2030*), er energirenovering riktig vei å gå.

Circular economy

Renovering fremmer en sirkulær økonomi

EUs renoveringsbølge Green Deal er en gedigen europeisk satsing på renovering av bygninger, både for å skape jobber etter koronapandemien og for å fremme sirkulær økonomi i hele unionen. Målet er å doble renoveringstakten av bygningene for å gjøre dem klare for en klimanøytral fremtid. Green Deal skal også føre til bedre sosiale, økonomiske og miljømessige vilkår. Ved å samordne renoveringsbehovet av den eksisterende bygningsmassen med energieffektivisering av boliger og lokaler, kan man skape mange nye, grønne jobber. EU anslår 160 000 stillinger, noe som vil bidra til ny vekst under koronakrisen.
* boverket.se

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene.

paragraph

Energirenovering til nær nullenergi

For å redusere energiforbruket til nær null, stilles det krav til alle deler ved en renovering: tetthet, isolasjon, vinduer, dører samt varme- og ventilasjonsanlegg. En energirenovering oppfyller morgendagens krav til en nesten null energibygning og sparer mer enn bare energikostnader.

Et bra verktøy å bruke ved energirenovering er den såkalte Kyotopyramiden. Pyramiden gir anvisninger om hvilken rekkefølge de energibesparende tiltakene bør gjennomføres i for å redusere energiforbruket i hus på en så effektiv måte som mulig.

Rekkefølgen på tiltakene går nedenfra og opp i pyramiden.

  • Minimere varmebehovet 
  • Minimere strømbehovet
  • Utnytte solenergien
  • Vise og regulere
  • Velge varmekilde
Kyoto pyramid

Se nærmere på de forskjellige delene av en energirenovering:

PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO, gjør det mulig å på en enkel måte skape god tetthet og et tykt og homogent isoleringssjikt for å redusere energiforbruket. Panelet er raskt å montere og kan brukes til ulike typer ytterkledninger.

Slik monteres Klimaplate ZERO

Klimaplaten Zero kan monteres direkte på rupanel, har man over og underligger tar man bort overliggeren og tetter mellomrommet med PAROC Tetteremse. Løsningen med Klimaplaten Zero bygger på en ny innfestningsmetode med horisontale fasadeskruer, som tar av vindtrykket og vinklede skruer, som tar vertikal trykk fra fasaden. De horisontale skruene fixerer også isoleringen mot veggen bak, øker man de vinklede skruene øker også lasteevnen. Med en slik kombinasjon får med en mere robust konstruksjon.

For å oppnå nær nullenerginivå må veggene tilleggsisoleres med minst 250 mm. U-verdien etter tiltaket avhenger selvsagt av ytelsen til den underliggende konstruksjonen. For hus som er bygd før 1970-tallet havner U-verdien på ca. 0,1 W/m2K. Dette bør imidlertid beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Les mer:

Energirenovering av ventilerte fasader >>
Energirenovering av Tømmervegger >>
Klimaplate ZERO >>

Tettheten kan løses på flere ulike måter avhengig av hvor tett bygningen er før renoveringen. Hvis bygningen er oppført før 1970, mangler det trolig tettesjikt. Bygninger som er oppført senere, har som regel en plastfolie eller lignende, men dette sikrer ikke at bygningen har tettheten som kreves. En tetthetstest er å anbefale hvis man er i tvil.

Komplett sortiment
PAROC Conci er et komplett sortiment for tett og energiklok bygging og inneholder alle komponenter som trengs for å bygge tett. Produktvalget avgjøres av flere faktorer; for eksempel bredden på fugen eller skjøten, helhetsløsningen i det aktuelle tilfellet, kjennskap til produktene samt den økonomiske vurderingen.

Link till produktoversikt >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan gjennomføres på ulike måter avhengig av husets forutsetninger. Paroc har flere ulike løsninger når det gjelder tilleggsisolering av tak.

Man bør huske at husets estetiske utseende endres hvis man gjør noe med ytterveggene fra utsiden, og dette gjelder spesielt takskjegg og gavlutspring. Det kan derfor være lurt å bygge på et nytt yttertak med nye takstoler. Dette monteres over det eksisterende yttertaket. Ved og legge isolasjonen forbant sikrer du et bedre resultat, da kan takfot og gavelutspring anpasses til bygningen. Her brukes PAROC ekstra, A-plate, en luftespalte monteres før nytt yttertak legges. Luftespalten kan lages gjennom og lekte ned ca 20 mm på takstolenes innside. Dette gjøres før ny rupanel til taket legges.

Les mer om Energirenovering av tak >>