Paroc kan tilby effektive løsninger for alle rørisoleringsbehov. Hvilken isoleringsløsning som passer best for dine behov avhenger av rørets driftstemperatur. En får ingen nedsiging av rørskålisolasjonen over tid, og tykkelsen og isoleringsevnen forblir derfor konstant gjennom hele rørledningens levetid.

En isoleringsløsning med rørskåler kan redusere varmetapet opptil 30 % sammenlignet med nettmatter av samme tykkelse, ettersom de siste krever oppheng for å bære nettingmatten. Opphenget forårsaker en betydelig varmebro i isoleringsmaterialet. Hvis et maksimalt varmetap er utgangspunktet for dimensjonering av rørledningens isolasjon, reduserer en løsning med rørskåler isolasjonstykkelsen markant.

Løsning PAROC Pro Lock

Ved bruk av PAROC Pro Lock-løsningen er ett isoleringssjikt tilstrekkelig for å erstatte 2 sjikt med rørskåler (tykkelser 80–160 mm). Monteringstiden er kortere. Det betyr at en ikke trenger å bruke stillas og annet utstyr så lenge, og de generelle arbeidskostnadene på montasjestedet blir derfor lavere. Den totale kostnadsreduksjonen er mellom 25 og 30 %.

Dobbeltsjikt (DL)

Når det kreves to isoleringssjikt, isolasjonstykkelsen er over 160 mm og middeltemperaturen overstiger 250 °C, anbefaler vi at du velger DL-produkter. DL-produktene gir deg tilgang til en ferdig løsning som omfatter to rørskåler som er dimensjonert for å passe sammen. DL-produkter blir pakket inni hverandre og leveres samlet. Det gir besparelser på grunn av mer effektiv logistikk.

Når middeltemperaturene overstiger 350 °C, anbefaler vi rørskåler med en densitet på 140 kg/m³ i det første eller begge sjiktene.