PAROC Slab 30

PAROC Slab 30
PAROC Slab 30 er en ubrennbar steinullsplate for varmeisolering av ventilasjonskanaler og annet ventilasjonsutstyr.

Produktblad

 
Oppdatert 15 aug 2017