PAROC Pro Section 140

PAROC Pro Section 140
PAROC Pro Section 140 er en ubrennbar rørskål av steinull for industrirørledninger i høye temperaturer. Når du skal isolere rør med disse rørskålene, trenger du ikke bruke metalliske kledninger, som forårsaker betydelige varmebroer. Dette produktet brukes også som førstelag i temperaturintensive flerlagsløsninger.

Produktblad

 
Oppdatert 23 okt 2017

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Nominell densitet
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Mål

Mål
TykkelseDiameter, innvendigRørskål, lengde
20 - 160 mm12 - 1016 mm1200 mm
I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max användelsetemperatur - dimensionsstabilitet680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Øvrige dimensjoner
Andre dimensjoner kan fås på forespørsel.

Emballasje

Forpakning
Kartong
Pakkestørrelse
Kartong 300 x 400 mm
Pallestørrelse
1200 x 1200 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1L EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 150 °C, λ1500,054 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 250 °C, λ2500,073 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensjoner og toleranserT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Nominell densitet
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Mål

Mål
TykkelseDiameter, innvendigRørskål, lengde
20 - 160 mm12 - 1016 mm1200 mm
I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max användelsetemperatur - dimensionsstabilitet680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Øvrige dimensjoner
Andre dimensjoner kan fås på forespørsel.

Emballasje

Forpakning
Kartong
Pakkestørrelse
Kartong 300 x 400 mm
Pallestørrelse
1200 x 1200 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1L EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 150 °C, λ1500,054 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 250 °C, λ2500,073 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensjoner og toleranserT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Nominell densitet
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Mål

Mål
TykkelseDiameter, innvendigRørskål, lengde
20 - 160 mm12 - 1016 mm1200 mm
I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max användelsetemperatur - dimensionsstabilitet680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Øvrige dimensjoner
Andre dimensjoner kan fås på forespørsel.

Emballasje

Forpakning
Kartong
Pakkestørrelse
Kartong 300 x 400 mm
Pallestørrelse
1200 x 1200 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1L EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 150 °C, λ1500,054 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 250 °C, λ2500,073 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensjoner og toleranserT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.