PAROC ROU 60 2

Takkile

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 2 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som hellende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Passende kileformet takplate til lavthellende tak velges ut ifra hvilken vinkel hellingen krever. Hellingsvinkelen for PAROC ROU 60 2 er 1:60, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

Produktblad

 
Oppdatert 29 jun 2018