effektivt VVS-skall

Ventilasjonssystemer må varmeisoleres for å kunne begrense og regulere varmetapet. Gjennom en effektiv isolering av alle VVS-installasjoner skapes ett effektivt VVS-skall. Noe som er svært viktig for å kunne energieffektivisere og redusere utslipp av drivhusgasser.

Å redusere varmetapet i luftkanaler er både økonomisk og miljømessig fordelaktig da det reduserer både energiforbruket og driftskostnadene.

Varmeisolerte varmluftskanaler begrenser varmestrømmen ut fra kanalen.

Isolering av kaldluftskanaler begrenser varmestrømmen inn i kanalen. Når varm eller kald luft transporteres i ventilasjonskanaler, må lufttemperaturen reguleres og varmetapet begrenses til ønsket verdi. 
 

Varmeisolerte kanaler 

Riktig isolerte kanaler sikrer at hele ventilasjonssystemet fungerer som det skal og reduserer også behovet for vedlikehold.

Det er viktig at begge kriteriene holdes på ønsket nivå for å redusere energitapet.


Riktig produkt på riktig sted 

PAROCs nettmatter og lamellmatter brukes til varmeisolering av både sirkulære og rektangulære kanaler, mens PAROCs plater kun brukes på rektangulære kanaler. Ved innvendig isolering brukes PAROC InVent.