Installasjoner for varme, ventilasjon og sanitet (VVS) har til oppgave å gjøre husene våre til behagelige, sikre og sunne bo- og arbeidsmiljøer. Det er ikke nok å bare montere rør og ventilasjonskanaler.

For at installasjonene skal gi størst mulig utbytte med lave energitap og vedlikeholdskostnader, må de isoleres på riktig måte. Isolering for helse, miljø, sikkerhet og økonomi. Varmesystemer skal isoleres slik at varmetap begrenses. For å hindre bakterievekst må ikke kaldtvannsrørene bli for varme samtidig som varmtvannsrørene ikke må bli for kalde. PAROC Steinull gir også god lydisolering og reduserer uønskede lyder fra installasjonene.

Ved å velge riktig produkt til riktig bruksområde oppnår man lengre levetid for VVS-systemet og redusert vedlikeholdsbehov. PAROC steinull har produkter beregnet for VVS. Produktene har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie (AluCoat) som bidrar til å forebygge kondens, noe som er en annen viktig rolle for velfungerende VVS-isolering.