PAROC Hvac Bend AluCoat T

PAROC Hvac Bend AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T er en ubrennbar rørbend av steinull for varme- og kondensisolering av rørledninger i bygninger og skip. Den har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie med overlapp i langsgående skjøt, noe som hindrer kondensering. Fabrikkproduserte rørbend er en svært god og rask isoleringsløsning for rørknær.

Produktblad

 
Oppdatert 5 jul 2018