Lagringstanker av ulike form og størrelse inngår i mange industrielle prosesser. Temperaturen på materiale i tankene kan variere meget fra en prosess til en annen. Varmeisolering reduserer varmetapet til et minimum og gjør at innholdet i tanken holder riktig temperatur, noe som på sin side er en garanti for at prosessene fungerer effektivt.

Fordelene med PAROCs tank- og sisterneisolering:

  • God termisk isoleringsevne over et bredt temperaturområde.
  • Lav luftgjennomgang, noe som forbedrer varmeisoleringsevnen ved krevende forhold.
  • Høy trykkfasthet – ingen separat støtte er nødvendig for takisoleringen, noe som gir færre kuldebroer.
  • God beskyttelse mot fukt.
  • Gode monteringsegenskaper.
  • Ubrennbart materiale.