PAROC ROV 60 1

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 1 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som avsluttende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. PAROC ROV 60 1 benyttes for å lage helling fra takets kant og inn mot midten. Hellingsvinkelen for PAROC ROV 60 1 varierer mellom forskjellige tykkelser, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for høy belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

Produktblad

 
Oppdatert 29 jun 2018