PAROC FPS 14

Brannisolasjon 140

PAROC FPS 14
Brannbeskyttelsesplaten PAROC FPS 14 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som brannbeskyttelse i stålkonstruksjoner, skorsteiner, dører, kjeler og ovner. Steinullisolasjon har varierende brannbeskyttelsesegenskaper som i stor grad er avhengige av materialets tetthet og isolasjonstykkelsen. Generelt sett motstår materialet brann lenger jo høyere tettheten er. PAROC FPS 14 har en tetthet på omtrent 140 kg/m3. Riktig produkt til bruksområdet velges basert på systemleverandørens godkjenning. Produktet er enkelt å håndtere og montere på forskjellige bruksområder for brannbeskyttelse.

Produktblad

 
Oppdatert 9 jan 2019