De høye temperaturene og den spesielle konstruksjonen til fyrkjelene i et kraftverk, i tillegg til behovet for å oppnå optimal effektivitet i hele prosessen, stiller en rekke høye krav til isoleringsløsningene.

Fyrkjelen og isoleringsløsningene må tillate varmeutvidelse. Fyrkjelens kappe og rørledninger beveger seg konstant på grunn av varmeutvidelse og vibrasjoner. Utstyr som er koblet til fyrkjelen, for eksempel brennere og vifter, skaper vibrasjoner. I tillegg til de meget høye temperaturene i fyrkjelen kan temperaturene også variere i konstruksjonens ulike deler.

Riktig isoleringsløsning reduserer varmetapet i fyrkjelen og forhindrer overoppheting i fyrrommet, noe som øker fyrkjelens effektivitet. Isoleringsløsningen må utformes etter type fyrkjele og fyrkjeleprodusentens spesifikasjoner. Ifølge standardene må fyrkjeler isoleres med to til tre sjikts isolering og isolasjonstykkelsen bør til sammen være 200–300 mm. Når fyrkjelen startes for første gang etter at isoleringsarbeidet er avsluttet, bør temperaturen i fyrkjelen ikke tillates å øke med mer enn 50 °C i timen.

Fordeler med Parocs fyrkjeleisolering: 

  • God isoleringsevne og trykkfasthet ved høye temperaturer.
  • Isoleringen beholder sin fleksibilitet selv ved store temperatursvingninger.
  • Høyeffektiv isolering ved montasje med flere sjikt.