Paroc tilbyr spesielle løsninger for isolering av rørbend med like stor effektivitet som ved isolering av rette rørledninger. PAROC Pro-segment og PAROC Pro-Bend er prefabrikkerte isolasjonsbend som er spesielt utviklet for isolering av rørbend på industrielle rørledninger. 

Prefabrikkerte isolasjonskomponenter i eksakt dimensjon for rørbend gir rørisolering med høyere kvalitet. Montering av PAROC Pro Segment og Bend er en teknisk effektiv, rask og økonomisk metode for isolering av rørbend. Varmetap reduseres til et minimum fordi det ikke forekommer kuldebroer, samtidig som driftskostnadene reduseres.