PAROC Slab 140

PAROC Slab 100
PAROC Slab 140 er en ubrennbar steinullsplate for varmeisolering av ventilasjonskanaler, kjeler og annet ventilasjonsutstyr.

Produktblad

 
Oppdatert 15 aug 2017