PAROC Pro Segment 140

PAROC Pro Segment 140
PAROC Pro Segment 140 er en ferdigkappet del for mellomstore og store rørbend i høy temperatur, laget av ubrennbar steinull. Disse industriproduserte isoleringsdelene gir den beste isoleringsløsningen for store rørbender uten varmebroer.

Produktblad

 
Oppdatert 19 jan 2017

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominell densitet
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Mål

Mål
TykkelseDiameter, innvendig
30 - 200 mm102 - 1016
I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max användelsetemperatur - dimensionsstabilitet680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Emballasje

Forpakning
Plast
Pallestørrelse
1200 x 1200 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1L EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensjoner og toleranserT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominell densitet
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Mål

Mål
TykkelseDiameter, innvendig
30 - 200 mm102 - 1016
I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max användelsetemperatur - dimensionsstabilitet680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Emballasje

Forpakning
Plast
Pallestørrelse
1200 x 1200 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1L EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensjoner og toleranserT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominell densitet
140 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Mål

Mål
TykkelseDiameter, innvendig
30 - 200 mm102 - 1016
I henhold til EN 13467I henhold til EN 13467
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max användelsetemperatur - dimensionsstabilitet680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Emballasje

Forpakning
Plast
Pallestørrelse
1200 x 1200 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1L EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500,041 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000,085 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensjoner og toleranserT8/T9 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.