Beregningsprogram

Beregningsprogram som hjelper deg med å fastslå isoleringsbehovet for prosjektene dine.

PAROC Calculus

Med PAROC Calculus kan du utvikle energieffektive og økonomiske isolasjonsløsninger for forskjellige områder innen VVS, prosessindustri og marin industri med PAROC-produkter. PAROC Calculus er gratis og enkel å bruke med alle enheter.

* Beregninger for varmetap, overflatetemperatur og temperaturfall på forskjellige områder innen VVS, prosessindustri og marin industri

Beregningene er basert på reglene i EN ISO 12241, "Varmeisolering av installasjoner".

Bruk PAROC Calculus

Bruksanvisning for Calculus Login (pdf)

 

PAROC Hvac Fire Calculator - Beregningsprogram for  dimensjonering av brannisolering for ventilasjonskanaler

Programmet hjelper deg å velge riktig løsning fra vårt brede sortiment samt beregne løsningens vekt og materialforbruk.

 

 


DOF-THERM -Beregningsprogram

Beregningsprogrammet DOF-THERM brukes til å 

beregne U-verdien i f.eks. vegger, gulv og tak.
beregne fuktighet og risiko for kondens
beregne energiforbruket i konstruksjoner
lage en konstruksjon som tilfredsstiller dine krav til U-verdier

I programmet bygger du opp konstruksjonen lagvis. En konstruksjon kan bestå av et ubegrenset antall lag, og hvert lag kan inneholde termiske kuldebroer. Programmet inneholder flere materialbiblioteker og klimadata, som gjør at man kan bygge opp konstruksjonene på samme måte som i virkeligheten.

DOF-Therm erstatter Paroc Varmeberegningsprogram PV 5.0.

Slik får du tilgang til programmet:
1. Last ned programvaren via koblingen
2. Installer programmet på din PC. Man kan bruke programmet på to måter. 1. Demoverjon 2. Lisensversjon, der du trenger en lisenskode.
3. Registrer deg. For å utnytte programmet uten begrensninger må du registrere deg og ha en lisenskode. Du kan kjøpe lisensekoden fra Doftech til en nedsatt pris på 150 € for 1 år og 300 € for 3 år.

Her finner du kontaktinformasjon for Doftech >

Presentasjon av programmet (på engelsk)

Håndbok (på engelsk)


 

PARAFON SOUND CALCULATOR

Beregne  og sammenligne hvordan etterklangstiden i ulike rom varierer beroende på hvilke Parafon® produkter du velger.

Kalkulatoren finnes på vår hjemmeside og som App i både google play og app-store.

 


 

  PAROC PROSAVER, professional calculator 

PAROC® PROSAVER™ - Beregningsprogram for profesjonelle
Hjelper deg å beregne hvor mye energi en ekstra isolering av skråtak, loftsbjelkelag, yttervegger og kjellervegger kan spare.

Beregn den potensielle energisparing i kWh og NOK / år samt miljøpåvirkning i forhold til å redusere CO2.


Dimensjoneringsverktøy for PAROC® ZEROfix

PAROC ZEROfix er en selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Opptak av vindlast sker via de horisontale fasade skruer og vertikal belastning gjennom vinklede fasade skruer. 

Programmet brukes til å beregne lengde på fasadeskruene og dimensjonerende kapaciteter. 

Programmet støtter ikke Internet Explorer, uansett versjon.

Vilkår (pdf) >