Røykkanaler

Mange prosessindustrier genererer store volumer luft eller andre gasser. Prosessene for papirmaskiner skaper store energimengder som må gjenvinnes. Gasstrømmene i industrielle prosesser stiller helt andre enn med konvensjonelle konstruksjoner. Høye strømningshastigheter, forandring i temperatur og trykk sammen med størrelsen på kanaler og utstyr krever høy mekanisk styrke i konstruksjonene.

I prosessindustrien er styring av energistrømmen viktig for driftens funksjon og økonomi. Slike bruksområder krever spesialtilpassede isoleringsløsninger konstruert og utviklet for sitt formål.
Parocs isoleringsløsninger for røykkanaler gir god termisk isolering ved høye temperaturer og høy mekanisk strekkholdfasthet. De egner seg for isolering i flere sjikt og bidrar til å forhindre kondensering.

I konstruksjoner for røykkanaler brukes vanligvis doble isoleringssjikt for å forhindre kuldebroer. Hvilket isoleringsmateriale som er optimalt avhenger av temperaturene og kanaltypen. For rektangulære kanaler er plater lettere å montere, men selv nettmatter er mulig å benytte. For konstruksjoner med lavere temperaturer er aluminiumsbelagte nettmatter en velegnet løsning. Ved isolering av sirkulære røykkanaler kan den rillede platen PAROC Pro Pipe Slab 100 benyttes. Den diametertilpassede rillingen i platene bidrar til økt formbarhet og muliggjør en enkel og effektiv montering. Videre utgjør produktets høye trykkfasthet et stabilt underlag for overflatekledning. PAROC Pro Pipe Slab 100 kan til og med benyttes ved isolering i flere sjikt der en montering med forskjøvne langsgående- og tverrsgående skjøter forbedrer sluttresultatet ytterligere.

I røykkanaler benyttes vanligvis doble isoleringssjikt for å forhindre kuldebroer. Hvilket isoleringsmateriale som er optimalt avhenger av temperaturen og kanaltypen som benyttes. Plater er lettere å montere på rektangulære røykkanaler, men også nettmatter kan benyttes. For konstruksjoner med lavere temperaturer er aluminiumskledde nettmatter en velegnet løsning. Ved isolering av runde røykkanaler anbefaler vi bruk av den rillede skiven PAROC Pro Pipe Slab 100. De diametertilpassede platene øker formbarheten og effektiviserer montasjen. Produktenes høye trykkfasthet utgjør dessuten et stabilt underlag for utvendig kledning.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan til og med benyttes ved isolering i flere sjikt der en løsning med horisontale og vertikale plater forbedrer sluttresultatet ytterligere.
 

Fordeler med PAROC røykkanalisolering:  

  • God isoleringsevne ved høye temperaturer.
  • Høy mekanisk strekkholdfasthet.
  • Godt egnet for isolering i flere sjikt.
  • Velegnet for å forhindre kondensering.

Røykkanal 

Røykkanaler isoleres med PAROC-plater, eventuelt PAROC-nettmatter i et eller flere sjikt. Platene festes med stålstifter og skiver. Utførelsen kan variere avhengig av spesifikasjoner og forskrifter.