Isolasjon av bjelketak

Nedenfor er noen eksempler på skråtak med isolering mellom bjelker og kryssede stendere for nybygging iht. kravnivå og løsninger for passivhus. Når du trenger å isolere et bjelketak, kan du i de fleste tilfeller erstatte PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana med PAROC Løsull.

Sørg for at det er stor nok luftspalte mellom isoleringen og yttertakskonstruksjonen, samt at vindsperren er nøye forseglet.

 

a) Isolering mellom stendere


Isolering mellom stendere
Isoleringsløsning med U-verdi 
 PAROC eXtra / Natura Lana 200 mm 250 mm 150+150 mm 150+200 mm
 U-verdi, W/m2K 0.24 0.19 0.16  0.13

.

b) Kryssede stendere

Målene på stenderne innebærer begrensninger på tykkelsen til isoleringen. Øk tykkelsen til isoleringen ved å bruke sekundærstendere innvendig. Sørg for at det er stor nok luftspalte mellom isoleringen og yttertakskonstruksjonen, samt at vindsperren er forseglet. 

Kryssede stendere

 

 

 Isoleringsløsning med U-verdi

PAROC eXtra / Natura Lana (bjelke)

200 mm  

250 mm

150+150 mm 

150+200 mm

PAROC eXtra / Natura Lana (stender)

50 mm

50 mm

50 mm

70 mm

U-verdi, W/m2K

0.19

0.16

0.13

0.11

.
 

Passivhus

Øk tykkelsen på isoleringen for å oppfylle passivhuskravene ved å bruke sekundærstendere innvendig (se nedenfor). Utform innsiden av dampsperrelaget slik at det gir lufttettheten som kreves. En funksjonell luftspalte mellom isoleringen og yttertaket er av avgjørende betydning.


Passivhus

 

Småhus 

Anbefalt U-verdi 

W/m2K

0.06 - 0.09

d1

mm

30

d2 +d3+ d4

mm

375 - 600

d5

mm

45

Total isoleringstykkelse

mm 

450 - 675

 

Det går også fint å isolere et bjelketag / skråtak med løsullisolering. (Obs! Installasjon av blåseull må utføres av spesialistentreprenører. Ta kontakt med Paroc for mer informasjon.) Vindsperren skal være tett og stabil nok til å stå i mot trykket ved installasjon av løsullen. En funksjonell luftspalte mellom isoleringen og yttertaket er av avgjørende betydning.


passivhus

 

Småhus

Anbefalt U-verdi

 W/m2K

 0.06 - 0.09

 d1

mm

500 - 600

 d2

mm

45

 Total isoleringstykkelse

mm 

545 - 645


Ifølge definisjonen på passivhus som er gitt av Passivhusinstituttet bør det årlige oppvarmingsbehovet, kjølebehovet og det primære energibehovet ikke overstige bestemte verdier. Selv om god termisk isolering spiller en viktig rolle når det gjelder å oppnå passivhusstandarden, kan det ikke alene sikre overholdelse. Kravene til andre bygningskomponenter og -enheter kan fastsettes ved hjelp av diverse beregningsverktøy, slik som PHPP (planleggingspakke for passivhus), som du finner på www.passiv.de . I Norge er det ingen krav for passivhus, men det er utgitt to standarder som skal være til hjelp. Les mer på www.standard.no
Beregningsparametre (iht. EN 6946):
Panel 22x95 mm, cc300 λU = 0.14 W/mK d = 22 mm R = 0.16 m2K/W
Gipsplate λU =0.25 W/mK d = 13 mm R = 0. 052 m2K/W
PAROC eXtra / Natura Lana λU = 0.036 W/mK

PAROC BLT  λU = 0.036 W/mK    
PAROC WAS 25t λU = 0.033 W/mK    
Tre λU = 0.14 W/mK    
Overgangsmotstand Rsi + Rse = 0.14 m2K/W
U-verdikorrigeringer:
Trebjelker 48 x tykkelse mm, cc600 mm, 12% stenderandel
Stender 48 x 48 mm, cc600 mm, 12% stenderandel