Bærekraftig steinull

Produktene våre spiller en avgjørende rolle i å bekjempe klimaendringene.
Ca. 40 % av menneskeskapte drivhusgasser kommer fra bygninger.

Isolasjon er en nøkkel til løsningen

Vår målsetting er å halvere karbondioksidutslippene innen 2030 og på sikt eliminere bruk av fossilt drivstoff. En milepæl er å bruke 100 % fornybar elektrisitet innen 2030.

Vi reduserer kontinuerlig fotavtrykket

Vi designer våre produkter og løsninger for gjenvinning og gjenbruk. Innen 2030 vil vi slutte kretsløpet med null avfall ut fra våre fabrikker.

Sirkulær økonomi ligger i DNA-et

Vi tester fortløpende nye bærekraftige produkter og løsninger i nye utviklingsprosjekter sammen med kundene

Vi skaper bærekraftige bygninger sammen med kundene

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid for å gjøre verden til et bedre sted