GWP-verdi for PAROC bygningsisolasjon

Med PAROC CO2-Calculator kan du enkelt beregne GWP-verdien for produkter innen bygningsisolasjon. Global warming potential (GWP) er et mål på en klimagasss evne til å bidra til drivhuseffekten og global oppvarming. GWP-verdien indikerer hvor mye ett kilo klimagass påvirker klimaet i forhold til ett kilo CO2. GWP-verdien avhenger av produksjonslinje og produkttykkelse, som kalkulatoren tar hensyn til.

* GWP A1-A3 inkluderer alle bidrag til GWP i produktstadiet, unntatt utslipp og opptak av biogent karbon midlertidig lagret i våre trepaller, som er satt til null (GWP fossil+luluc).

** GWP A1-C4 inkluderer alle bidrag til GWP under produktstadiet, monteringsstadiet og sluttfasen av levetiden, inkludert utslipp og opptak og utslipp av biogent karbon fra våre trepaller (totalt GWP).