Isolering av torvtak med PAROC Turf

Tak med never og torv har gamle tradisjoner i Norden, og interessen er også i dag stor for å legge torv på taket. Særlig på fritidsboliger, og spesielt på laftede hus, er det mange som vil ha torvtak. Idag brukes nye materialer og metoder, det har de siste årene skjedd en utvikling på produktsiden både når det gjelder tettesjiktene under torven, varmeisolering og etablering av torvlaget.

PAROC Turf isolasjon av torvtak

PAROC TURF torvtaksplate er en trykkfast plate av steinull spesielt beregnet for bruk i torvtak. Torvtaket er et kompakt tak der torvtekningen ligger direkte på varmeisolasjonen over et heldekkende, vanntett takbelegg med sveiste skjøter. Tettesjikt må være godkjent for bruk i torvtak.

PAROC TURF Torvtaksplate kan benyttes på tak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Ved en større takvinkel enn 27 grader forsterkes torvlaget. Konstruksjonen er først og fremst beregnet for frittliggende boliger og hytter som er delvis eller kontinuerlig oppvarmet, men kan også benyttes i større bygg.

Paroc Turf - Torvtaksplate, torvtak, isolasjon torvtak

 

Sintef godkjenning Paroc TurfIsolasjonsplaten har en SINTEF Teknisk Godkjenningen Nr 20643 som omfatter PAROC TURF Torvtaksplate og den prinsipielle oppbygningen av taket. I tillegg til betingelser for bruk som er gitt bør anbefalingene for tekking med torv som angitt i Byggforskserien 544.803 Torvtak følges.

 

 

 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC Turf 190 mm   270 mm 360 mm
 U-verdi, W/m2K 0.18 0.13 0.10

Deklarert varmekonduktivitet PAROC TURF: λD = 0,037 W/mK. 
Dimensjonerende varmekonduktivitet brukt i torvtak λd = 0,038 W/mK (Sintef Teknisk Godkjenning Nr 20643)