Isolere loft og takstoler

Nedenfor ser du noen eksempler på effektive løsninger for å isolere loft basert på plater, løsullisolasjon og plater i kombinasjon med løsull. Under standardkonstruksjonene finner du informasjon om løsninger for passivhus.

Skap ventilasjon fra takføttene med en vindavleder og en ventilasjonsspalte på minst 10–20 mm.

a) Med plater

På kaldloft gjør det store rommet mellom himlingen og yttertakets konstruksjon at man kan legge et energieffektivt isoleringslag. Legg isoleringsplatene i ett eller flere lag uten luftspalter eller sprekker mellom tilstøtende komponenter. Generelt trenger man ikke vindsperre over isoleringen da luftstrømmen er så liten at forsert konveksjon ikke påvirker isoleringens ytelse.
Isolere loft, Loftsbjelkelag Kaldloft, plade
 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC eXtra / Natura Lana
(homogent lag)
150 mm   200 mm  250 mm 2x150 mm   2x200 mm
 PAROC eXtra / Natura Lana (i bjelkelag) 150 mm 150 mm  150 mm 150 mm  150 mm
 U-verdi, W/m2K 0.13 0.11  0.09 0.08  0.07

 

b) Med løsullisolasjon

Løsullisolering er en effektiv takisoleringsmetode. Installasjonen krever at man bruker en løsullmaskin. Bare spesialopplærte entreprenører kan utføre installasjonen. Løsullisolasjon kan installeres i høyder opp til 40 m.

Vindavlederen sikrer ventilasjonen på kaldloftet og gjør forbindelsen mellom ytterveggen og taket mer lufttett.

isolere loft, Loftsbjelkelag Kaldloft, løsullisolasjon

Denne konstruksjon følger de samme prinsippene som ovenfor. Vinkelen kan variere mellom 15 til 30 grader. Det er spesielt viktig for å gjøre vindavledere lange nok og å hindre at blåseull sklir nedover. Dette kan løses ved å plassere rupanelen ovenfor luft- og dampsperren.

isolere loft, Loftsbjelkelag Kaldloft, løsullisolasjon
 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC BLT 
(homogent lag)
150 mm   200 mm  250 mm

300 mm 

 350 mm
 PAROC BLT (i bjelkelag) 150 mm 150 mm  150 mm 150 mm 150 mm 
 U-verdi, W/m2K 0.14 0.12  0.10 0.09  0.08

c) Med plate og løsullisolasjon

Bruk plater og løsull for å skape doble isoleringslag når du isolerer på loft og takstoler. De robuste PAROC eXtra / Natura Lana steinullplatene danner et godt grunnlag som løsullen kan feste seg til, noe som gjør platene spesielt godt egnet for bruk i saltak. PAROC-plater isolerer under byggingen, spesielt om vinteren, og når takarbeidet er ferdig, kan Paroc-godkjente entreprenører legge løsull over platene.

 

Isolere loft, Loftsbjelkelag Kaldloft, Med plate og løsullisolasjon
 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC BLT 
(homogent lag)
250 mm   300 mm 350 mm   400 mm 450 mm 
 PAROC eXtra / Natura Lana (i bjelkelag) 50 mm 50 mm 50 mm  50 mm  50 mm
 U-verdi, W/m2K 0.14 0.12 0.10

 0.09

 0.08


Passivhusløsning

Takene på passivhus ligner på takene på standardhus – den eneste forskjellen er at isoleringslaget er tykkere. Velg loftsbjelkelag som lar deg bruke den nødvendige isoleringstykkelsen. Samtidig blir inntrykket av fasaden bedre hvis støttehøyden for loftsbjelkelagene økes noe. 

isolere loft, Passivhusløsning, plade
  Flerfamiliehus  
Anbefalt U-verdi   W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  195 - 390
 d2  mm  170
 d3  mm  45
 Total isoleringstykkelse  mm   410 - 605

I løsningen nedenfor brukes både PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana og PAROC Løsull for å isolere loft:


isolere loft, Passivhusløsning, plade og løsull 
 

Flerfamiliehus  

Anbefalt U-verdi   W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  285 - 485
 d2  mm  170
 d3  mm  45
 Total isoleringstykkelse  mm   500 - 700


Den tredje løsningen er å bare bruke løsullisolasjon, den normalt raskeste måten å isolere et loft på.
 
isolere loft, Passivhusløsning, løsull

  Flerfamiliehus  
Anbefalt U-verdi   W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  500 - 750
 d2  mm  45
 Total isoleringstykkelse  mm   545 - 795
Ifølge definisjonen på passivhus som er gitt av Passivhusinstituttet bør det årlige oppvarmingsbehovet, kjølebehovet og det primære energibehovet ikke overstige bestemte verdier. Selv om god termisk isolering spiller en viktig rolle når det gjelder å oppnå passivhusstandarden, kan det ikke alene sikre overholdelse. Kravene til andre bygningskomponenter og -enheter kan fastsettes ved hjelp av diverse beregningsverktøy, slik som PHPP (planleggingspakke for passivhus), som du finner på www.passiv.de. I Norge er det ingen krav for passivhus, men det er utgitt to standarder som skal være til hjelp. Les mer på www.standard.no
Beregningsparametre (iht. EN 6946):
Panel 22x95 mm, cc300 λU = 0.14 W/mK d = 22 mm R = 0.16 m2K/W
Gipsplate λU =0.25 W/mK d = 13 mm R = 0. 052 m2K/W
PAROC eXtra / Natura Lana λU = 0.036 W/mK

PAROC BLT  λU = 0.041 W/mK    
Tre λU = 0.14 W/mK    
Overgangsmotstand Rsi + Rse = 0.21 m2K/W
 Ru = 0,20 m2K/W  
U-verdikorrigeringer: -
Trestender 48x148 mm, cc 600 mm. 12% stenderandel.