Bak tallene 1:200 – Hvor bærekraftig er steinull?

15 feb 2021
I EU står bygninger for ca. 40 % av det samlede energiforbruket i unionen. Bygninger står også for mer enn en tredel av utslippene av drivhusgasser. I Finland har f.eks. CFCI (Confederation of Finnish Construction Industries) regnet ut at den eksisterende bygningsmassen genererer 17,1 millioner tonn karbondioksid i året. Det er mye mer enn f.eks. transportsektoren slipper ut.
Stenull är en hållbar isolering

Men det finnes bedre og noe mer optimistiske tall. EU har satt seg som mål at Europa skal være det første klimanøytrale kontinentet i 2050. Planen er å, som et minimum, halvere utslippene innen 2030. Owens Corning Paroc har tatt på seg å bidra til at dette målet kan nås.

Det finnes et annet tall som er viktig for disse målene. Når det gjelder steinullens miljøpåvirkning, er det nesten alltid forholdet 1:200 som nevnes. Hva betyr det, egentlig?

Vi forklarer hva som ligger bak tallene >