Fire Safe Europe samler brannmenn, toppolitikere og eksperter

05 mar 2015
Vi mennesker bruker 90 % av tiden vær innendørs, og 90 % av alle branner oppstår i bygninger. For å få større oppmerksomhet rundt brannsikkerhet har Fire Safe Europe, en internasjonal kryss-sektorallianse, samlet brannmenn, MEPer, bygningsindustrieksperter og NGOer til å brainstorme rundt måter brannsikkerheten i Europeiske bygninger kan forbedres på og hvordan brannsikkerhet kan få større fokus hos EU. Diskusjonen rundt de utdaterte og inkonsekvente brannreglene i Europa ble gjennomført i Brussel 25. februar.

I følge Fire Safe Europe er det stor variasjon i dagens regler fra land til land. I Tyskland må nødutganger i skolene plasseres slik at det aldri er mer enn 10 meter avstand til dem, mens i Italia er kravet 60 meter.

Innånding av røyk er den største årsaken til dødsfall i bygningsbranner, og det kan også forårsake kreft hos brannmenn. Til tross for dette ignorerer EUs regler og standarder potensialet for giftig røyk fra byningsmaterialer.

Vårt moderne liv, og materialene som brukes i bygninger, for eksempel elektronikk, gjør at vi må ta hensyn til nye aspekter innen brannsikkerhet: For 50 år siden kunne et rom bli overtent i løpet av 25 minutter, i dag er den tilsvarende tiden 5 minutter. Moderne hus inneholder mange flere brennbare materialer, men brannreglene har ikke holdt tritt.

Dette er noen av grunnene til at Fire Safe Europe nå ber om en standardisering og modernisering av brannreglene i Europa. Det innebærer for eksempel en fornyelse av testmetodene for brannsikkerhet og at røykens giftnivå innlemmes i EU-standarder og regler for bygningsmaterialer.

Her finner du mer informasjon om møtet (lenke til pressemeldingen) 

Fire Safe Europe (FSEU) er en bred og unik kryss-sektorallianse av branneksperter, brannmenn, Europeiske foreninger og internasjonale selskaper, inkludert bygningsprodusenter og leverandører av isolasjon, kabler, betong, tak og brannvernutstyr. Alliansen er basert i Brussel. Fire Safe Europe mål er å sikre Europeiske innbyggere bedre brannsikkerhet i bygninger. Paroc er medlem av alliansen.