Lydisolering av vegg og gulv

Lydisolasjon, lydisolering med PAROC Steinull
Behovet for individualitet og komfort øker ettersom miljøet rundt blir mer og mer støyende. PAROC Steinull skaper forholdene for en komfortabel og trygg innkvartering og kan brukes både i vegger og gulv for å redusere forstyrrende støy fra naboer eller fra utsiden og i bjelker for å redusere støy fra gulvet over.
Behovet for lydisolering i offentlige bygninger har vært kjent i lang tid. I boligbygg, har behovet økt kraftig de siste årene. Unødvendige lyder kan føre til stress, tretthet og vanskeligheter med å konsentrere seg. Ifølge Helseverket kan støy ha både midlertidig og permanent innflytelse på menneskelige fysiologiske funksjoner. Mellomstore vegger, separere bygningsdeler i form av innvendige vegger og vegger som skiller rom med forskjellige funksjoner, kan isoleres for å øke og forbedre innekomforten.

Lydisolasjon beskriver hvor mye lyd som blir dempet når den går gjennom en struktur. Bygninger har to typer lydisolasjon: luftisolasjon og lydisolasjon, dvs. lydisolasjon av vegger og innervegger og lydisolering av gulv og gulvkonstruksjoner.

a) Lydisolering vegg

Bruk luftlydisolering når du vil isolere mot lyd som produseres direkte i luften. Beregn nødvendig mengde for reduksjonstallet Rw eller R`w. Jo større tallet Rw er, desto bedre isolering. Verdiene må korrigeres (C og Ctr) hvis det finnes andre spesielle lyder i omgivelsene.

Rw + C for lyd som for eksempel:

  • Boligstøy
  • Støy fra høyhastighetstog
  • Støy fra industri (høye og middels høye frekvenser)

Rw + Ctr for lyd som for eksempel:

  • Gatestøy
  • Støy fra lavhastighetstog
  • Musikk fra underholdningslokaler
  • Støy fra industri (middels høy og lav frekvens)
Lydisolering, Skillevegg, stålstender, Lydisolasjon
De laveste kravene til lydisolering kan oppfylles med en ettlags vegg. Hvis veggens masse dobles, øker lyddempingsverdien til omtrent 6 dB. Lyden absorberes av isolasjonen. 
Lydisolering, Lydisolasjon, Innervegg, stålreglar 2
Lydisolering mot lave frekvenser krever mer masse. For å oppnå mer masse brukes en vegg med to lag. Den mest effektive måten å øke massen på er å legge flere lag med tynne gipsplater utenpå hverandre. Plasser isolasjon i mellomrommene for å forbedre lydisoleringen. Med isolasjon i en vegg forbedres lydisoleringen med 5–10 dB sammenlignet med en uisolert vegg.  
 
 

b) Lydisolering flytende gulv

Bruk trinnlydisolasjon for flytende golv. Beregne hvor stor del av lydtrykknivået som må avhjelpes i rommet nedenfor. I nasjonale regler angis ofte “høyeste trinnlydnivå”. En lav Ln eller L’n innebærer at golvets trinnlydisolering er bra. Ln og L’n måles i frekvensområdet 50–5000 Hz. Ln måles i labben mens L’n måles lokalt.

PAROC steinull har utmerkede egenskaper for flytende golv. Det er tilstrekkelig hardt til å bære belastningen fra det øverste laget (gulvet) og tilstrekkelig mykt til å dempe vibrasjonene effektivt mellom konstruksjonslagene i gulvet. Den viktigste egenskapen til isoleringsmaterialet kalles dynamisk stivhet og uttrykkes i MN/m3. Jo lavere dynamisk stivhet for PAROC-produktene, desto bedre lydisolering har de.

Trinnlyd, Lydisolering, Lydisolasjon 

Trekonstruksjoner er vanskelige å forbedre. Skjøtene er stive og har lav strukturell vekt. Alle situasjoner må vurderes separat.

Et bjelkelag av betong har allerede relativt god luftlydisolering. Nye krav til trinnlydisolering gjør betong til et stadig vanligere valg for flytende gulv.

Du finner mer informasjon om flytende gulv og deres lydisoleringsverdier her .

c) Lydisolering tak

Akustikk plater og himlinger hjelper deg med å lydisolere og skape et behagelig arbeidsmilj. Les mer om våre løsninger för en god akustikk >