Behovet for individualitet og komfort øker ettersom miljøet rundt blir mer og mer støyende. PAROC Steinull skaper forholdene for en komfortabel og trygg innkvartering og kan brukes både i vegger og gulv for å redusere forstyrrende støy fra naboer eller fra utsiden og i bjelker for å redusere støy fra gulvet over.
Behovet for lydisolering i offentlige bygninger har vært kjent i lang tid. I boligbygg, har behovet økt kraftig de siste årene. Unødvendige lyder kan føre til stress, tretthet og vanskeligheter med å konsentrere seg. Ifølge Helseverket kan støy ha både midlertidig og permanent innflytelse på menneskelige fysiologiske funksjoner. Mellomstore vegger, separere bygningsdeler i form av innvendige vegger og vegger som skiller rom med forskjellige funksjoner, kan isoleres for å øke og forbedre innekomforten.

Lydisolasjon beskriver hvor mye lyd som blir dempet når den går gjennom en struktur. Bygninger har to typer lydisolasjon: luftisolasjon og lydisolasjon, dvs. lydisolasjon av vegger og innervegger og lydisolering av gulv og gulvkonstruksjoner.

A) Isolering av vägg och innervägg

Använd luftljudsisolering när du vill isolera mot ljud som produceras direkt i luften. Beräkna mängden som behövs med reduktionstalet Rw eller R`w. Ju större talet Rw är, desto bättre isolering. Värdena ska korrigeras (C och Ctr) om det finns andra speciella ljud i den omgivande miljön.

Rw + C för ljud som t.ex.:

  • Bostadsbuller
  • Buller från höghastighetståg
  • Buller från industri (höga och medelhöga frekvenser)

Rw + Ctr för ljud som t.ex.:

  • Gatubuller
  • Buller från låghastighetståg
  • Musik från nöjeslokaler
  • Buller från industri (medelhöga och låga frekvenser)
ljudisolering vägg, Innervägg, stålreglar
De lägsta kraven på ljudisolering kan uppfyllas med en vägg med ett lager. Om väggens massa fördubblas ökar ljuddämpningssiffran till ungefär 6 dB. Ljudet absorberas av isoleringen. 
Ljudisolering, Innervägg, stålreglar
Ljudisolering mot låga frekvenser kräver högre massa. För att få högre massa används en vägg med dubbla lager. Det effektivaste sättet att öka massan är att lägga flera tunna lager gipsskivor på varandra. Placera isolering i mellanrummen för att förbättra ljudisoleringen. Med isolering i en vägg förbättras ljudisoleringen av väggen med 5–10 dB jämfört med en oisolerad vägg.  
 
 

B) Isolering av golv och flytande golv

Använd stegljudsisolering för flytande golv. Beräkna hur mycket som behövs hjälp av med ljudtrycksnivån i rummet nedanför. I nationella regler anges ofta "högsta stegljudsnivå". En låg Ln eller L’n innebär att golvets stegljudsisolering är bra. Ln och L’n mäts i frekvensområdet 50–5000 Hz. Ln mäts i labbet medan L’n mäts på fältet.

PAROC stenull har utmärkta egenskaper för ljudisolering av golv och flytande golv. Det är tillräckligt hårt för att bära belastningen från det övre lagret (golvet) och tillräckligt mjukt för att effektivt minska vibrationerna mellan konstruktionslagren i golvet. Den viktigaste egenskapen för isoleringsmaterial kallas dynamisk styvhet och uttrycks i MN/m3. Ju lägre dynamisk styvhet för PAROC-produkten, desto bättre ljudisolering har den.

ljudisolering golv, flytande golv, stegljudsisolering  Träkonstruktioner är svåra att förbättra. Fogarna är styva och de har låg strukturell vikt. Alla situationer måste beaktas för sig.

Ett bjälklag av betong har redan relativt god luftljudsisolering. Nya krav på stegljudsisolering gör betong till ett allt vanligare val för flytande golv.

Mer information om flytande golv och deras ljudisoleringsvärden finns här >