Monteringsanvisninger PARAFON Royal

PARAFON Royal er en unik og eksklusiv akustikkplate for direktemontering med lim mot himling. Alle synlige kanter er kledd med innfarget glassfiberfilt, noe som gir et rent og elegant inntrykk og som gjør at PARAFON Royal kan brukes til lydabsorpsjon også i estetisk følsomme miljøer. 

 

For å lette monteringen, unngå problemer og sikre jevnt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene til din hjelp.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.


Klær

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Briller

 

 

 

 

Vindu

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede.

 

 

 

Rengjøring

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.

 

 

Støvsug

Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Vask

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.

 

PARAFON akustikkplater leveres i esker av bølgepapp som må håndteres varsomt. Eskene må oppbevares eller lagres tørt og rent innendørs. Hvis de må lagres utendørs, må de dekkes godt slik at de ikke blir skitne eller skadet. Åpne esker som inneholder akustikkplater, bør lukkes hvis platene ikke monteres. Ved montering og håndtering av PARAFON akustikkplater må det brukes rene, hvite hansker. Hvis akustikkplaten blir skitten, må den rengjøres umiddelbart. Tørr smuss kan fjernes med viskelær eller en tørr svamp.      

DIREKTEMONTERING LIMING, KANT A, B OG C

Tilbehør:

Akustikklim – Parafon Devils Glue
Grovtannet sparkel
Eventuell fugelist (kant A)
Styrefjær (kant C)
Vegglist/U-profil

 

1. Kontroller at materialet som akustikkplatene skal limes mot, er flatt og støvfritt. Prøv limet på malte flater for å sikre at limet fester og ikke løser opp den eksisterende malingen.

2. Marker midten av taket, og planlegg monteringen fra markeringen slik at akustikkplatene som må tilpasses mot vegg, blir minst 300 mm. Kapp akustikkplatene som må tilpasses, bruk 5 mm undermål.

3. Bruk en grovtannet sparkel, og stryk Parafon Devils Glue (akustikklim) flekkvis eller i strenger på baksiden av akustikkplaten, ca. 50 mm inn fra kantene. Limmengden må tilpasses underlagets overflate og akustikkplatens tykkelse/tyngde. Grove, ujevne overflater krever mer lim enn glatte overflater. Se utførlige instruksjoner for limet på limboksen. 

PARAFON Direct, kant A (dekkmalte kanter) limes med 8 mm avstand.

PARAFON Classic PARAFON Nordic 40 mm, kant A (kantforsegles) limes med 1–2 mm avstand som dekkes med fugelist.

PARAFON Royal limes med 8 mm avstand.

PARAFON Step Direct, kant A, limes kant-i-kant. 

PARAFON Exklusive, kant B limes kant-i-kant.

PARAFON Exklusive, kant C limes kant-i-kant. Sett en styrefjær i firehjørnskjøten mellom akustikkplatene.

Kant A limes med avstand, her med limstrenger (akustikklimet kan også limes flekkvis)

 

 

Kant B limes kant-i-kant, her flekkvis med akustikklim (akustikklimet kan også limes med limstrenger)