Monteringsanvisninger PARAFON Foil Baffle

PARAFON Foliebaffel er en vertikalt fritthengende akustikkplate av brannsikker steinull dekt med 0,1 mm hvit, UV-stabilisert polyetenfolie. Baffelen er utviklet for lokaler med meget strenge krav til hygiene og rengjøring, og den kan vaskes med fuktig klut eller svamp.   

 

For å lette monteringen, unngå problemer og sikre jevnt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene til din hjelp.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.


Klær

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Briller

 

 

 

 

Vindu

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede.

 

 

 

Rengjøring

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.

 

 

Støvsug

Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Vask

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.

 

PARAFON akustikkplater leveres i esker av bølgepapp som må håndteres varsomt. Eskene må oppbevares eller lagres tørt og rent innendørs. Hvis de må lagres utendørs, må de dekkes godt slik at de ikke blir skitne eller skadet. Åpne esker som inneholder akustikkplater, bør lukkes hvis platene ikke monteres. Ved montering og håndtering av PARAFON akustikkplater må det brukes rene, hvite hansker. Hvis akustikkplaten blir skitten, må den rengjøres umiddelbart. Tørr smuss kan fjernes med viskelær eller en tørr svamp.      

SINGELMONTERING

Tilbehør:

  • Pigtail
  • Wire/Hook
     

 

 

Materialforbruk 

Skivstorlek Antal infästningspunkter
600x 600x40 2
1200x 600x40 3-4

1500x 600x40

4
1800x 600x40 6
1200x1200x40 4
1500x1200x40 4
1800x1200x40 6
2400x1200x40 6
Rund diameter 1000 mm 3-4

                                                                                

MONTERING BAFLER

PARAFON Royal Baffel

Tilbehør:

  • Dekorasjonsklips/spiralfjær 

 

 

 

Bafler kan monteres radvis i bæreverk ved hjelp av dekorasjonsklips.

 

Bafler kan også monteres fritthengende i separate festepunkt eller i en oppspent vaier. I begge tilfeller brukes spiralfjærer med krok for å feste baffelen.  


 

PARAFON Foliebaffel

Foliebaffelen er utstyrt med hull i overkant der de medfølgende karabinkrokene for opphenging medfølger. 

 


PARAFON hygienebaffel

Hygienebaffelen monteres med to rustfrie bøyler som medfølger. Opphengingen kan gjøres med vaier i separate festepunkt eller ved å henge opp flere bafler på oppspent vaier.