Monteringsanvisninger PARAFON Expanded Metal Cassette

PARAFON Strekkmetallkassett er en innkapslet akustikkplate for krevende og utsatte miljøer. Overflatebeskyttelsen består av strekkmetall av varmforsinket stål rundt en PARAFON Buller-akustikkplate av ikke-brennbar steinull. 

 

 

For å lette monteringen, unngå problemer og sikre jevnt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene til din hjelp.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.


Klær

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Briller

 

 

 

 

Vindu

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede.

 

 

 

Rengjøring

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.

 

 

Støvsug

Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Vask

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.

 

Verktøy:

 • Metallsaks

 • Gjæringssag

ROMMETS UTFORMING

Begynn å regne med målekjede fra midten av rommet, og avslutt på sidene med kantplater som er minst 300 mm. Det kan hende at midtmarkeringen må justeres får å få minst 300 mm til vegg. Det første festet for pendel og bæreprofil skal være maks. 600 mm fra vegg. Eksempelet nedenfor viser bæreprofilenes retning og pendlenes plassering med utgangspunkt i de vanligste målene:

Armstrong Suspension System Planning Room Layout

 


 

Armstrong Angle Trim DetailMONTERE VEGGLISTER. Minste avstand for fester 300 mm.

 

1.Armstrong Angle Trim Installation 12.Armstrong, Installation, Angle Trim, Step 2, 3.Armstrong, Angle Trim, Installation, Step 2

Se konstruksjonshøyde for valgt produkt.


 

Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, DetailMONTERE SKYGGELISTER . Pilen markerer hvor skyggelisten skal sitte i nivå med bæreverket.

1.2.Armstrong, Suspension System, Installation, Step 2, Mitre saw, Shadow Line3.Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, Step 3

Se konstruksjonshøyde for valgt produkt.


 

Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, DetailMONTERE SØYLELISTER. , For konvekse flater med minste radius 300 mm.

 

Tilbehør:

 • Veggfeste for Prelude PeakForm

 

1.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 12.Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, Step 23.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 3

Veggfeste for universalprofil

Mindre radius krever kortere avstand mellom festene. Første festepunkt maks. 50 mm fra listavslutning.

 

 


MONTERE UNIVERSALPROFIL. , For konvekse og konkave overflater, for eksempel S-form med minste radius 1500 mm.

 

Tilbehør:

Veggfeste for Prelude Peak Form

 


  MONTERE PENDLER

  Avstanden mellom bæreprofiler og fester for pendler kan variere avhengig av vekten som bærekonstruksjonen skal belastes med. Se tabellen «Belastningskapasitet for Armstrong bæreverk» for nøyaktig avstand. Avstanden mellom festene pleier å være 1200 mm, og den kan være inntil 1900 mm. Ved behov for ekstra lang avstand mellom fester for pendler anbefales det forsterkede profilsystemet Prelude Sixty², som kan monteres med inntil 2400 mm avstand mellom fester.

   

  PRELUDE 15,24 och 35  PRELUDE Sixty²

  Armstrong, Suspension System, Prelude 15, Prelude 24, Prelude 35, Installation, Top Hanger, Top FixingArmstrong, Suspension System, Prelude Sixty2, Installation, Top Hanger, Top Fixing   MONTERE BÆREPROFILER

  Bæreprofilene tilpasses med metallsaks. Profiler som skal koples til vegg, skal klippes med undermål på 5 mm. Koplingshullene skal være på linje gjennom alle bæreprofiler.


   

  SKJØTE BÆREPROFILER

  Prelude 15,24 35   Prelude Sixty²

   


  MONTERE TVERRPROFILER

  XL²

  1.Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip2. 3. 

   


   

   

  TLX

  1.Armstrong Detail Cross Tee TLX2. Armstrong, Suspension system, Cross Tee, TLX, cut, detail, Peak Form3. 

  Start med å montere tilpassede tverrprofiler mot vegg.   DIREKTEMONTERING LIMING, KANT A, B OG C

  Tilbehør:

  Akustikklim – Parafon Devils Glue
  Grovtannet sparkel
  Eventuell fugelist (kant A)
  Styrefjær (kant C)
  Vegglist/U-profil

  1. Kontroller at materialet som akustikkplatene skal limes mot, er flatt og støvfritt. Prøv limet på malte flater for å sikre at limet fester og ikke løser opp den eksisterende malingen.
   
  2. Marker midten av taket, og planlegg monteringen fra markeringen slik at akustikkplatene som må tilpasses mot vegg, blir minst 300 mm. Kapp akustikkplatene som må tilpasses, bruk 5 mm undermål. 
  3. Bruk en grovtannet sparkel, og stryk Parafon Devils Glue (akustikklim) flekkvis eller i strenger på baksiden av akustikkplaten, ca. 50 mm inn fra kantene. Limmengden må tilpasses underlagets overflate og akustikkplatens tykkelse/tyngde. Grove, ujevne overflater krever mer lim enn glatte overflater. Se utførlige instruksjoner for limet på limboksen. 
   

  Kant A limes med avstand, her med limstrenger (akustikklimet kan også limes flekkvis)

   

  Kant B limes kant-i-kant, her flekkvis med akustikklim (akustikklimet kan også limes med limstrenger)

   

  DIREKTEMONTERING MED MT-PROFIL 

   

  Tilbehør:

  MT-profil
  Isolerskrue egnet for underlaget:
  Festeinnretning for tre og metall < 125 mm /
  Festeinnretning for lettbetong / Festeinnretning for betong
  Hammerbor 5,2 mm (for montering i betong)

   

  1. Mål opp taket, og fordel platene jevnt.

  2. Bor hull i MT-profilene med 1000 mm senteravstand. (Tilpasses eventuelt for avstanden mellom profilene i metalltak.)

  3. Monter akustikkplatene med en festeinnretning, med skive og skrue, i midten av hver plate.

  4. Monter MT-profilene løpende med 1200 mm senteravstand, på tvers av rennedalene i metallet. Overlapp MT-profilene med ca. 100 mm, og tilpass akustikkplatene mot vegg eller bjelke.

  5. Avslutt med MT-profil mot vegg.

   

   

   


   

  DIREKTEMONTERING MED FESTEBRAKETT BEVEL 

  Tilbehør:

  Lekt hvis man ikke kan skru i underlaget
  Festebrakett Bevel

   

  1. Undersøk om du kan skru i underlaget. Hvis du ikke kan skru i underlaget, må det monteres en lekt. 

  2. Monter eventuell vegglist i samme høyde som underkanten av akustikkplaten.

  3. Marker midten av taket, og planlegg monteringen fra markeringen slik at akustikkplatene som må tilpasses mot vegg, blir minst 300 mm. Kapp akustikkplatene som må tilpasses, bruk 5 mm undermål. (Ta hensyn til avstanden mellom profilene i metalltaket.) 

  4. Start med å montere festebrakettene langs en linje med senteravstand 600 mm. 

  5. Trykk akustikkplaten mot festebraketten, og fest den med en festebrakett på motsatt side. 

  6. Ved tilpasning mot vegg klippes den ene vinkelen på festebraketten av. Trykk inn festebrakettene i akustikkplatene løpende når de festes i taket.

     DIREKTEMONTERING MED HATTPROFIL, KANT A

  (Anbefales for Buller Budget og andre tykkere akustikkplater.)

  Tilbehør:

  • Lekt hvis man ikke kan skru i underlaget

  • Hattprofil L = 3000 mm

  • Hattprofil L = 1187 mm

  • Selvborende skrue som passer underlaget

  1. Undersøk om du kan skru i underlaget. Hvis du ikke kan skru i underlaget, må det monteres lekter.

  2. Marker midten av taket, og planlegg monteringen fra markeringen slik at akustikkplatene som må tilpasses mot vegg, blir minst 300 mm. 

  3. Monter de langsgående, bærende hattprofilene (L = 3000 mm) med senteravstand 1205 mm. Ikke skru skruene helt inn.

  4. Legg i akustikkplater og de tverrgående hattprofilene (L = 1187 mm), og skru inn skruene i de bærende profilene. Du trenger ikke å skru fast tverrgående profiler.

   

     DIREKTEMONTERING MED SKIVE OG SKRUE

  Tilbehør:

  Isolerskrue egnet for underlaget:
  Festeinnretning for tre og metall < 1,25 mm / Festeinnretning for lettbetong / Festeinnretning for betong
  Skive
  Hammerbor 5,2 mm (for montering i betong)


  Slagfaste akustikkplater 1200 x 600 mm monteres med fire skiver og skruer per plate, ca. 150 mm inn fra kantene. Legg merke til at skivens noe avrundede kanter skal vendes mot platen for ikke å skade overflaten. 

  Montering mot metall
  Ta hensyn til avstanden mellom profilene i metalltaket. Mot metall henger skruen i gjengen.

  Montering mot lettbetong
  Ikke stram til skruene for hardt.                                                                                                             

  Montering mot betong                                                                                                                           
  Hold platen mot taket, og bor 5,2 mm hull i betongen gjennom platen og skiven, skru inn skruen.

   

   

   

  STÅENDE MONTERING

  Tilbehør:

  • Gulvprofil
  • Topprofil
  • Hattprofil
  • U-profil
  • PARAFON Buller
  • Bæreprofil 
    

    

  Kassettene kan monteres i en eller flere rader i høyden. Gulvprofilen bør alltid plasseres 0,2–0,5 m opp på vegg for å forenkle rengjøring og redusere faren for skader. Kassettene kan erstattes med PARAFON Buller der det ikke er fare for påvirkning. Av utseendeårsaker kan de vertikale skjøtene dekkes med en bæreprofil.


  LIGGENDE MONTERING

  Tilbehør:

  • Gulvprofil
  • Hattprofil
  • U-profil
    

    

  Kassettene monteres liggende i rader. Gulvprofilen monteres først og bør plasseres 0,2–0,5 m opp på vegg for å forenkle rengjøring og redusere faren for skader.  
  Monter de vertikale hattprofilene løst med senteravstand 1816 mm. Legg kassettene på plass mellom hattprofilene, og skru de fast. Avslutt med U-profil på kantene.