Monteringsanvisninger PARAFON Decibel Mass

PARAFON Decibel er en serie himlingsprodukter med lydisolerende og lydabsorberende egenskaper. Det primære bruksområdet er lydreduksjon mellom rom i fleksible kontorer der mellomveggene ikke går helt opp i bjelkelaget. PARAFON Decibel Mute er en akustikkplate utviklet for optimal lydisolering og lydabsorpsjon. Den er nyttig når man trenger lydisolering via himling på opptil Dn,f,w 54 dB.  Platen har en kjerne av ubrennbar steinull og en lydisolerende membran. Den er utprøvd og testet i et svensk akkreditert akustikklaboratorium, og er rask og enkel å installere. Leveres med A-kant i flere ulike overflatesjikt i hvitt, svart eller valgfri NCS-farge.

 

 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.


Klær

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Briller

 

 

 

 

Vindu

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede.

 

 

 

Rengjøring

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.

 

 

Støvsug

Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Vask

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.

 

Armstrong bæreverk har en rekke forskjellige systemer for montering av Paroc akustikkplater med synlig montering (kant A og E) og skjult montering (kant D og D2). Håndter bæreverket forsiktig. Det må ikke bøyes eller skades. Produktene må lagres og oppbevares tørt. Varmlagring er ikke nødvendig. 

Bæreverkene må monteres så sent som mulig i prosessen. Klimabeskyttelsen skal være montert, og det må være tørt på byggeplassen. Høyden på himlingen bestemmes i samråd med andre som utfører installasjoner på stedet, siden plassen over taket og tilkoplinger til annet utstyr på plassen må tas med i vurderingen. Det er viktig at himlingen monteres plant og at pendling av profilene plasseres slik at nødvendig belastning fra for eksempel armatur kan tas opp. I lokaler med åpent vann, for eksempel basseng, eller permanent luftfuktighet som overstiger 85 %, må både bæreverk Prelude 24 og pendler ha sterkere korrosjonsbeskyttelse.

 

Armstrong Detail Peak FormDe fleste Armstrong Prelude bæreverk er konstruert med en Peakform som gjør bæreverket sterkere, mer stabilt og enklere å montere. Det fører også til at akustikkplatene enkelt kan legges i bærekonstruksjonen/bæreverkene/bæreprofilene.

 

Bæreprofilene er utformet for å kunne kombineres med:       

Armstrong Detail Cross Tee XL2 Clip

 

Prelude XL² tverrprofil som har en innstikksplate som gir en overlappende kopling mot bæreprofilen. 

 

 

 

Armstrong Detail Cross Tee TLX

Prelude TLX tverrprofil som har en hake som gir avslutning i kant mot bæreprofilen.

 

AVSTAND MELLOM FESTER

Belastningen på himlingen er den totale utbredte vekten/m² som bærekonstruksjonen skal belastes med. Den inkluderer himlingsplater, eventuelt overliggende akustikkplater eller annet utstyr, samt den utbredte vekten av lettere punktbelastning, maks. 5 kg, i form av nedpendlet armatur, skilt og lignende. Punktbelastning kan plasseres i bæreverket, men ikke med mindre innbyrdes avstand enn 1000 mm. Generelt anbefales det at ulike typer utstyr i himlingen får individuelle fester. Dette gjelder spesielt punktbelastning som overstiger 5 kg og ventilasjonsaggregat og annet utstyr som vibrerer.

Ved behov for ekstra lang avstand mellom fester anbefales det forsterkede profilsystemet Prelude Sixty2, som kan monteres med inntil 2400 mm avstand mellom fester.

Maksimal avstand mellom fester langs bæreprofil for definerte vekter og avstand mellom bæreprofiler. Gjelder for Prelude 15, 24 og 35:

 

Maks. belastning for nedbøyning klasse 1

(L/500 men maks. 4 mm)

Maksimal avstand mellom fester

1800 mm avstand mellom bæreprofiler 1200 mm avstand mellom bæreprofiler

600 mm avstand mellom bæreprofiler


2,5 kg/m² 1650 1900 2100
3,0 kg/m² 1600 1800 2100
3,5 kg/m² 1500 1750 2100

4,0 kg/m²

1450 1700 2100
5,0 kg/m² 1350 1600 2000
5,5 kg/m² 1350 1550 1950
6,0 kg/m² 1250 1500 1900
7,0 kg/m² - 1450 1800
8,5 kg/m² - 1300 1700
10,5 kg/m² - 1200 1600
13,0 kg/m² - 1050 1500
14,0 kg/m² - 1000 1450

Verdiene i tabellen er i samsvar med nedbøyningsklasse 1 i samsvar med himlingsstandard 13964 (L/500, men ikke mer enn 4 mm)

NEDBØYNING – LAST

I himlingsstandarden 13964 defineres grader av nedbøyning for bæreverksystemer:

• Klasse 1 er den beste og er «L/500, men ikke mer enn 4 mm».
• Klasse 2 er «L/300»
(L = avstanden i mm mellom fester eller bærende profiler). 
 

Ved klasse 1 (L/500) ser taket jevnt og flatt ut. Når nedbøyningen er L/400, kan man begynne å oppfatte den med det menneskelige øye. Eksempel L/500: For L = 1800 mm så er den maksimalt tillatte nedbøyningen 1800 / 500 = 3,6 mm.  Av estetiske hensyn anbefales maksimalt 4 mm nedbøyning uansett spenn. I tabellene nedenfor vises lastekapasiteter for ulike nedbøyningskriterier, men til maksimalt 4 mm.


OVERSIKT ARMSTRONG BÆREVERKSYSTEM

 

Utforming 1200 x 1200 mm    

Maksbelastning kg/m² 

System L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 15 XL²   13,1  16,5  18,5  22,3 
Prelude 24 XL² (förstärkt rostskydd)  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 35 XL²   13,9  17,7  19,8  24 
Clean Room grid system  12,8  16,3  18,2  22,1 
Silhoutte 15 XL²  11,4  14,4  16,1  19,5 
Interlude 15 XL²  14,5  18,3  20,4  24,7 
                                                                                         
Utforming 1200 x 1800 mm Maxbelastning kg/m²      
System  L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  6,5  7,3  7,3  7,3 

Maksbelastning kg/m2 er kun i forhold til nedbøyning og opp til maks. 4 mm. Med utforming menes avstand mellom fester og bæreprofiler.

Verktøy:

 • Metallsaks

 • Gjæringssag

ROMMETS UTFORMING

Begynn å regne med målekjede fra midten av rommet, og avslutt på sidene med kantplater som er minst 300 mm. Det kan hende at midtmarkeringen må justeres får å få minst 300 mm til vegg. Det første festet for pendel og bæreprofil skal være maks. 600 mm fra vegg. Eksempelet nedenfor viser bæreprofilenes retning og pendlenes plassering med utgangspunkt i de vanligste målene:

Armstrong Suspension System Planning Room Layout

 


 

Armstrong Angle Trim DetailMONTERE VEGGLISTER. Minste avstand for fester 300 mm.

 

1.Armstrong Angle Trim Installation 12.Armstrong, Installation, Angle Trim, Step 2, 3.Armstrong, Angle Trim, Installation, Step 2

Se konstruksjonshøyde for valgt produkt.


 

Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, DetailMONTERE SKYGGELISTER . Pilen markerer hvor skyggelisten skal sitte i nivå med bæreverket.

1.2.Armstrong, Suspension System, Installation, Step 2, Mitre saw, Shadow Line3.Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, Step 3

Se konstruksjonshøyde for valgt produkt.


 

Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, DetailMONTERE SØYLELISTER. , For konvekse flater med minste radius 300 mm.

 

Tilbehør:

 • Veggfeste for Prelude PeakForm

 

1.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 12.Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, Step 23.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 3

Veggfeste for universalprofil

Mindre radius krever kortere avstand mellom festene. Første festepunkt maks. 50 mm fra listavslutning.

 

 


MONTERE UNIVERSALPROFIL. , For konvekse og konkave overflater, for eksempel S-form med minste radius 1500 mm.

 

Tilbehør:

Veggfeste for Prelude Peak Form

 


  MONTERE PENDLER

  Avstanden mellom bæreprofiler og fester for pendler kan variere avhengig av vekten som bærekonstruksjonen skal belastes med. Se tabellen «Belastningskapasitet for Armstrong bæreverk» for nøyaktig avstand. Avstanden mellom festene pleier å være 1200 mm, og den kan være inntil 1900 mm. Ved behov for ekstra lang avstand mellom fester for pendler anbefales det forsterkede profilsystemet Prelude Sixty², som kan monteres med inntil 2400 mm avstand mellom fester.

   

  PRELUDE 15,24 och 35  PRELUDE Sixty²

  Armstrong, Suspension System, Prelude 15, Prelude 24, Prelude 35, Installation, Top Hanger, Top FixingArmstrong, Suspension System, Prelude Sixty2, Installation, Top Hanger, Top Fixing   MONTERE BÆREPROFILER

  Bæreprofilene tilpasses med metallsaks. Profiler som skal koples til vegg, skal klippes med undermål på 5 mm. Koplingshullene skal være på linje gjennom alle bæreprofiler.


   

  SKJØTE BÆREPROFILER

  Prelude 15,24 35   Prelude Sixty²

   


  MONTERE TVERRPROFILER

  XL²

  1.Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip2. 3. 

   


   

   

  TLX

  1.Armstrong Detail Cross Tee TLX2. Armstrong, Suspension system, Cross Tee, TLX, cut, detail, Peak Form3. 

  Start med å montere tilpassede tverrprofiler mot vegg.   PARAFON akustikkplater leveres i esker av bølgepapp som må håndteres varsomt. Eskene må oppbevares eller lagres tørt og rent innendørs. Hvis de må lagres utendørs, må de dekkes godt slik at de ikke blir skitne eller skadet. Åpne esker som inneholder akustikkplater, bør lukkes hvis platene ikke monteres. Ved montering og håndtering av PARAFON akustikkplater må det brukes rene, hvite hansker. Hvis akustikkplaten blir skitten, må den rengjøres umiddelbart. Tørr smuss kan fjernes med viskelær eller en tørr svamp.      

  PLANLEGG MONTERINGEN

  Akustikkplatene skal monteres i bæreverket så sent som mulig for å unngå at de blir skitne eller skadet. Enkelte plater kan monteres tidligere for å stabilisere bæreverket i forbindelse med andre installasjoner, for eksempel belysning og ventilasjon. Bruk rene, hvite hansker når du monterer og håndterer Paroc akustikkplater. 

  TILPASSE AKUSTIKKPLATENE

  Akustikkplatene er enkle å kappe og håndtere. Gjør alle tilpasninger fra forsiden av akustikkplaten ved hjelp av rene, hvite hansker, linjal og en tykk og skarp kniv, for eksempel en brytebladkniv. Skjær mot et skjærebord/underlag. Bruk bor eller kniv når du skal lage hull i akustikkplatene. Hvis akustikkplatene må bøyes for å kunne legges på plass i bæreverket, må de bøyes mot baksiden. Vekten fra for eksempel armatur må føres ut til bærekonstruksjonen, siden akustikkplatene aldri skal tyngdebelastes. 

  Verktøy:

  • bor
  • sag
  • tynn kniv, brytebladkniv
  • skjærebord/skjæreunderlag

   

   

  Armstrong, Edge A. Suspension System, DetailMONTERE HEL PLATE, KANT A OG E


  Armstrong-Full-Size-Tile-Installation-Edge-A, Edge E24

  Monter akustikkplatene ved å vinkle dem inn i bæreverket. Legg merke til retningsmarkeringen på baksiden av akustikkplatene.   


  Armstrong, Edge A. Suspension System, DetailMONTERE TILPASSET PLATE, KANT A 

  1.2.3.


   

  MONTERE TILPASSET PLATE, KANT E MED SKYGGELIST 

   

  1.2.3.


  Content is blocked

  In order to see this content you need to allow cookies.