Monteringsanvisninger PARAFON Clinic

PARAFON Clinic er en slitesterk akustikkplate utviklet for himlinger i medisinske miljøer, laboratorier og lignende miljøer der det stilles høye krav til hygiene og renslighet.  Overflaten er en hvit, forsterket glassfiberfilt som er ekstra ripebestandig og som tåler hyppig avtørking og rengjøring med desinfeksjonsmiddel, men ikke spyling. 

 

For å lette monteringen, unngå problemer og sikre jevnt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene til din hjelp.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.


Klær

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Briller

 

 

 

 

Vindu

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede.

 

 

 

Rengjøring

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.

 

 

Støvsug

Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Vask

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.

 

Armstrong bæreverk har en rekke forskjellige systemer for montering av Paroc akustikkplater med synlig montering (kant A og E) og skjult montering (kant D og D2). Håndter bæreverket forsiktig. Det må ikke bøyes eller skades. Produktene må lagres og oppbevares tørt. Varmlagring er ikke nødvendig. 

Bæreverkene må monteres så sent som mulig i prosessen. Klimabeskyttelsen skal være montert, og det må være tørt på byggeplassen. Høyden på himlingen bestemmes i samråd med andre som utfører installasjoner på stedet, siden plassen over taket og tilkoplinger til annet utstyr på plassen må tas med i vurderingen. Det er viktig at himlingen monteres plant og at pendling av profilene plasseres slik at nødvendig belastning fra for eksempel armatur kan tas opp. I lokaler med åpent vann, for eksempel basseng, eller permanent luftfuktighet som overstiger 85 %, må både bæreverk Prelude 24 og pendler ha sterkere korrosjonsbeskyttelse.

 

Armstrong Detail Peak FormDe fleste Armstrong Prelude bæreverk er konstruert med en Peakform som gjør bæreverket sterkere, mer stabilt og enklere å montere. Det fører også til at akustikkplatene enkelt kan legges i bærekonstruksjonen/bæreverkene/bæreprofilene.

 

Bæreprofilene er utformet for å kunne kombineres med:       

Armstrong Detail Cross Tee XL2 Clip

 

Prelude XL² tverrprofil som har en innstikksplate som gir en overlappende kopling mot bæreprofilen. 

 

 

 

Armstrong Detail Cross Tee TLX

Prelude TLX tverrprofil som har en hake som gir avslutning i kant mot bæreprofilen.

 

Tilbehør:

Bæreverk Prelude 24 CR med forsterket rustbeskyttelse (C4) 
Vegglist korrosjonsklasse C4 / vegglist U43
Pendel C4 / Pendel C3 / Pendel / Direktefeste 
Skiveklips 18 for 18 mm tykke plater
Skiveklips 40 for 40 mm tykke plater

 

 

For å sikre at himlingen tåler å vaskes, må de klipses fast. Minste konstruksjonshøyde bør være 250 mm for å få plass til klips. En U-profil brukes som vegglist for å feste bæreprofilene. Hvis det brukes L-profil, må bæreprofilen festes i vegglisten. I korroderende miljøer eller på steder hvor himlingen utsettes for regelmessig våtrengjøring, bør det brukes korrosjonsforsterket bæreverk og tilbehør.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.