MONTERINGSANVISNINGER - PAROC Hvac Fire Mat

PAROC Hvac Fire Mat er en ikke-brennbar steinullsmatte. Den brukes til varme- og brannisolering av sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler i henhold til SINTEF 020-0240. 

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2018-10-08

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon
Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring
Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering
Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.
Riktig produkt ved riktig temperatur
Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

Montering av kanal

Kanalene monteres og festes i henhold til kanalleverandørens henvisninger. Ved brannkrav pass på at opphenginger er utført i henhold til aktuell brannklasse.

Ved montering på vertikal kanal bør ikke mer enn tre nettmatter stables på hverandre uten at underliggende isolering avlastes. Dette kan gjøres ved å feste ståltråd i nettet og feste denne på egnet sted inntil bygningskonstruksjonen. Alternativt kan nettmatten festes med sveisepinne og låseskive. Sveisepinnen monteres da med en avstand på maks cc 300mm rundt kanalen.

Montering av nettmatte

Installation of fire insulation of rectangular ducts. Cutting of wired mat with scissors.  Nettmatten kappes i tilpassede lengder til kanalens omkrets og monteres slik at det ikke oppstår sprekker i skjøtene.  
 
Samtlige skjøter, langs og rundtgående, sys, stiftes eller sammenfuges på en tilfredsstillende måte. Stinglengden, avstand mellom stifter skal være 50-100mm. Sytråden skal være en galvanisert ståltråd og knytes minst en gang per mantellengde. Stifter/kramper skal være av stål.
   

Gjennomgang av branncellebegrensende byggningsdel

Fire insulation of circular ducts  Der hvor ventilasjonskanaler går gjennom en brannskillende konstruksjon tettes  ventilationskanaler tettes gjennomføringen på godkjent måte. For eksempel tetting med steinull som pakkes til ca 80 kg/m3 og som deretter tettes med branntettemasse.
 Wired mat circular duct Isoleringen monteres tett mot bygningsdelen og festes med pinner og låseskiver, maks cc 300mm og en maksimal avstand til bygningsdelen lik isolasjonstykkelsen.
  

Tilkobling til bygningsdel

Når kanalen er plassert mot en bygningskomponent av ikke-brennbart materiale i samme brannklasse som isolasjonen, kan isolasjonen utelates på sidene som ligger mot bygningsdelen. Om kanalen er plassert i en avstand på maks. 30 mm fra den tilstøtende bygningsdelen, brannisoleres øvrige sider for å tette isolasjonen. Er spalten større enn isoleringens tykkelse, isoleres kanalen helt rundt. 
     

Fire insulation circular duct

 

Isolasjonen festes med vinkel eller flattjern, som festes mot underlaget med ekspansjonsbolt eller lignende med en avstand på ca cc 300mm. Samtlige skjøter på nettmatten sys eller stiftes.

 


Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.