MONTERINGSANVISNING - PAROC Hvac Combi AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T er en ubrennbar rørskål for varme- og kondensisolering av rørledninger og ventilasjonskanaler i bygninger og skip. Den har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie med overlapp i langsgående skjøt, noe som hindrer kondensering og gir en rask og enkel installasjon.

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2019-04-23

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon
Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring
Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering
Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.
Riktig produkt ved riktig temperatur
Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

Rørskålens dimensjon bestemmes av den eksisterende rørdimensjonen og den nødvendige isolasjonstykkelsen. Under monteringen skal lengde- og tverrskjøten presses sammen slik at alle gliper og spalter forsvinner.

SPIRALVIKLING
PAROC Hvac Combi AluCoat T monteres f.eks. ved hjelp av spiralvikling eller stropping. Spiralviklingen skal gjøres med forsinket ståltråd som knytes minst én gang per enhet.

 

 

 

BÅNDFIKSERING
På større rørskåle er båndfiksering at foretrække. Der skal anvendes mindst to bånd pr. enhed.

 

 

 

 

BEND
Ved isolering av bend skjæres rørskålene i kileformete stykker, som deretter festes på samme måte som den øvrige isoleringen.

 

 

 

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T
Præfabrikerede bøjninger, der fastgøres på samme måde som isoleringen i øvrigt og derefter skubbes hen over rørbøjningen.

 

 

 

 

HUSK

  • PAROC Hvac Combi AluCoat T opfylder brandklasse A2L-s1,d0.
  • Maks. temperatur på yderlaget er 80° C.
  • For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen. Se den svenske vejledning AMA VVS & KYL 16 – “Erforderligt utrymme för rörsisolering” eller side 49 ”Påkrævet plads til rørisolering”.
  • For at gøre plads til eventuelle samlinger bør man skære et stykke af inderkernen ud, så der ikke opstår spændinger i rørskålen.

 

KOLDE RØR

 

LENGDESKJØT
Når rørskålene er lagt rundt røret, dras beskyttelsespapiret av teipen. For at beskyttelsespapiret lettere skal kunne tas av, er det utstyrt med såkalt ”fingerlift”. Brett ned overleppen mot rørskålen, og trykk så hardt at teipen fester seg til folieoverflaten. Sørg for at det ikke blir noen spalte ved rørskålskjøtene, men unngå å strekke unødvendig hardt i overleppen. For å få tilstrekkelig trykk i teipskjøten må det brukes en sparkel eller lignende.

 

 

AVSTIKK
Alle skjøter, f.eks. mellom to rørskåler, avstikk, pendler eller lignende, skal fugetettes med PAROC Teip AluCoat Slett eller PAROC Teip AluCoat Armert. Der det er mulig bør det brukes 75 mm bred teip. Avslutt den tverrgående teipen med en såkalt ”brettsikring”.

 

 

 

BEND
Bend produseres på vanlig måte med segmenter skåret fra PAROC Hvac Section AluCoat T. Bendet fugetettes deretter med PAROC Teip AluCoat Slett eller PAROC Teip AluCoat Armert.

 

 

 

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T
Bøjningen, der er udstyret med overlap og tape, monteres på samme måde som rørskålen og skubbes derefter hen over rørbøjningen.

 

 

 

AVSLUTNING
Ved avslutning vikles aluminiumsteipen rundt rørskålene og deretter ned mot røret. Synlige avslutninger kan deretter utstyres med gavlmansjett som låses med forsinket ståltråd.

 

 

 

Brettsikring med tejp

 

 

 

 

En forutsetning for tilfredstillende montering av Paroc HVAC Section AluCoat T er at overflater som skal tapes må være rene og tørre. Ved vanskelige forhold anbefales det at disse overflatene rengjøres med f.eks. Rødsprit. Når monteringen utføres bør temperaturen i lokalet og på materialet være minst +10 °C

Vi anbefaler desuden, at monteringen sikres på følgende måde:

  • Rørskåle med en indvendig diameter på 89 mm og derover skal altid sikres med forzinket ståltråd eller mindst to bånd pr. rørskål. Rørskåle med en indvendig diameter på 76 mm og derunder skal også sikres med forzinket ståltråd eller bånd, hvis der er risiko for, at der opstår spændinger i rørskålene efter montering.
  • Rørskåle, der ikke sikres med ståltråd eller bånd, skal sikres med tapebånd i enderne og i midten af rørskålen.
 

 

Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.