PAROC Hvac Fire Mat AluCoat

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat er en ikke-brennbar steinullsmatte. Den brukes til varme- og brannisolering av sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler i henhold til SINTEF 020-0240. Den har en overflate av armert aluminium.

Produktblad

 
Oppdatert 10 jun 2020

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10

PAROC steinull produktene tåler høye temperaturer. Bindemiddelet brytes ned ved ca. 200°C. Isoleringsegenskapen er da uforandret men produktet har i de utbrente partiene svekket sin form- og trykkfasthet. Steinull har en sintringstemperatur som overstiger 1000 °C.

Mål

Mål
Bredde x lengdeTykkelse
600 x 6000 mm30 mm
600 x 5000 mm40 mm
600 x 4000 mm50 mm
600 x 4000 mm60 mm
600 x 2500 mm70 mm
600 x 2500 mm80 mm
600 x 2500 mm90 mm
600 x 2500 mm100 mm
I henhold til EN 822I henhold til EN 823
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max anvendelsestemperatur - dimensionsstabilitet640 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706

Øvrige dimensjoner
Andre dimensjoner kan fås på forespørsel.

Emballasje

Pallestørrelse
1100 x 1100 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering/YtterskiktYtskikt klass 1 SS024823 (NT Fire 004)
Brannklassifisering/BruksområdeGodkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler.  
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Godkjent for utvendig isolering av ventilasjonskanaler.

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 10 °C, λ100.036 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500.040 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000.046 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000.064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000.089 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000.121 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 500 °C, λ5000.159 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 600 °C, λ6000,204 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensjoner og toleranserT2 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Lydegenskaper

Akustisk absorpsjonsindeks
EgenskapVerdiI henhold til
LydabsorpsjonNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Utslipp

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet
EgenskapVerdiI henhold til
Avgivelse av farlige stofferNPD EN 14303:2009+A1:2013

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10

PAROC steinull produktene tåler høye temperaturer. Bindemiddelet brytes ned ved ca. 200°C. Isoleringsegenskapen er da uforandret men produktet har i de utbrente partiene svekket sin form- og trykkfasthet. Steinull har en sintringstemperatur som overstiger 1000 °C.

Mål

Mål
Bredde x lengdeTykkelse
600 x 6000 mm30 mm
600 x 5000 mm40 mm
600 x 4000 mm50 mm
600 x 4000 mm60 mm
600 x 2500 mm70 mm
600 x 2500 mm80 mm
600 x 2500 mm90 mm
600 x 2500 mm100 mm
I henhold til EN 822I henhold til EN 823
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max anvendelsestemperatur - dimensionsstabilitet640 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706

Øvrige dimensjoner
Andre dimensjoner kan fås på forespørsel.

Emballasje

Pallestørrelse
1100 x 1100 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering/YtterskiktYtskikt klass 1 SS024823 (NT Fire 004)
Brannklassifisering/BruksområdeGodkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler.  
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Godkjent for utvendig isolering av ventilasjonskanaler.

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 10 °C, λ100.036 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500.040 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000.046 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000.064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000.089 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000.121 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 500 °C, λ5000.159 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 600 °C, λ6000,204 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensjoner og toleranserT2 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Lydegenskaper

Akustisk absorpsjonsindeks
EgenskapVerdiI henhold til
LydabsorpsjonNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Utslipp

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet
EgenskapVerdiI henhold til
Avgivelse av farlige stofferNPD EN 14303:2009+A1:2013

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.

Sertifikat nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identitetskode
MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10

PAROC steinull produktene tåler høye temperaturer. Bindemiddelet brytes ned ved ca. 200°C. Isoleringsegenskapen er da uforandret men produktet har i de utbrente partiene svekket sin form- og trykkfasthet. Steinull har en sintringstemperatur som overstiger 1000 °C.

Mål

Mål
Bredde x lengdeTykkelse
600 x 6000 mm30 mm
600 x 5000 mm40 mm
600 x 4000 mm50 mm
600 x 4000 mm60 mm
600 x 2500 mm70 mm
600 x 2500 mm80 mm
600 x 2500 mm90 mm
600 x 2500 mm100 mm
I henhold til EN 822I henhold til EN 823
Dimensjonsstabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Max anvendelsestemperatur - dimensionsstabilitet640 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706

Øvrige dimensjoner
Andre dimensjoner kan fås på forespørsel.

Emballasje

Pallestørrelse
1100 x 1100 mm

Brannegenskaper

Reaksjon på brann
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
EgenskapVerdiI henhold til
Brannklassifisering/YtterskiktYtskikt klass 1 SS024823 (NT Fire 004)
Brannklassifisering/BruksområdeGodkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler.  
Kontinuerlig glødebrann
EgenskapVerdiI henhold til
Kontinuerlig glødebrannNPD EN 14303:2009+A1:2013

Godkjent for utvendig isolering av ventilasjonskanaler.

Termiske egenskaper

Varmemotstand
EgenskapVerdiI henhold til
Varmekonduktivitet 10 °C, λ100.036 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 50 °C, λ500.040 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 100 °C, λ1000.046 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 200 °C, λ2000.064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 300 °C, λ3000.089 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 400 °C, λ4000.121 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 500 °C, λ5000.159 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 600 °C, λ6000,204 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensjoner og toleranserT2 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet
EgenskapVerdiI henhold til
Vannsugingsevne, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Rate of release of corrosive substances:

Trace Quantities of Water Soluble Ions and pH
EgenskapVerdiI henhold til
Kloridioner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Lydegenskaper

Akustisk absorpsjonsindeks
EgenskapVerdiI henhold til
LydabsorpsjonNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Utslipp

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet
EgenskapVerdiI henhold til
Avgivelse av farlige stofferNPD EN 14303:2009+A1:2013

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur
Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur.Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur.
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse
Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.