Tilbehør ventilerte fasader

Betongbor med SDS-tange til bruk i betong, lettbetong og tegl. Boret brukes til forboring før montering av PAROC XFS 004 Multi Monti fasadeskrue betong. 

Betongbor med skjær/stopp beregnet til boring i betong, lettbetong og tegl. Boret brukes til forboring før montering av PAROC XFM 005 Isolerholder for betong. Man trenger også PAROC XFD 003 borforlenger som selges separat.

Borforlenger på 500 mm med SDS-tange og konisk feste til PAROC XFD 002 Betongbor. Kile inkludert får å løsne betongboret i forlenger.

Isolasjonsholder PAROC XFM 004 brukes for mekanisk feste av Klimaplate ZERO mot underlag av tre. Isolasjonsholderen er produsert av polypropen. Treskrue Torx T25 og PAROC XFT 005 Bits medfølger i pakken.

Isolasjonsholder PAROC XFM 005 brukes for mekanisk feste av Klimaplate ZERO mot underlag av betong, lettebetong eller tegel. Isolasjonsholderen er produsert av polypropen. Treskrue Torx T25 og PAROC XFT 005 Bits medfølger i pakken. 

Avstandsholdern PAROC XFP 001 brukes i ventilerte fasader for å få samme avstand mellom stender og fasade. Avstandsholdern danner en bærende kopling gjennom steinullsjiktet. Avstandsholdern er produsert av HD-polyetylen.

Avstandsstykket PAROC XFP 002 med pinner brukes i ventilerte fasader for å få samme avstand mellom stender og fasade. Den er spesielt nyttig ved montering av lett fasade på PAROC Cortex.

Fasadeskruen er utviklet for å overføre vind- og vertikalbelastning til eksisterende stender av tre, og den er utformet for å feste lekter på utsiden av isolasjonslaget slik at man kan få en luftspalte mellom isolasjon og kledning. Løsningen er basert på en festemetode med horisontale fasadeskruer som absorberer vindlast, samt vinklede fasadeskruer som absorberer vertikal last fra fasaden.

Fasadeskruen er utviklet for å overføre vind- og vertikalbelastning til eksisterende til eksisterende substrat av betong, lett betong eller tegl. Skruen er utformet for å feste lekter på utsiden av isolasjonslaget slik at man kan få en luftspalte mellom isolasjon og kledning. Løsningen er basert på en festemetode med horisontale fasadeskruer som absorberer vindlast, samt vinklede fasadeskruer som absorberer vertikal last fra fasaden.

Bits Torx T25 med 1/4 feste, innvendig sekskant. Brukes ved montering av PAROC XFM 004 og XFM 005 Isolasjonsholder.

Plastskiven PAROC XFW 004 brukes sammen med skruer eller spikre ved montering av isolasjonssjikt i ventilerte fasader. Skiven er produsert av HD-polyeten, og det medgår fire stykker per kvadratmeter.

PAROC XMW 065 Vindtett er en vanntett og diffusjonsåpen membran som består av et lag polypropylen og en monolitisk film. Vindskyddet brukes til porøse isoleringsmaterial i ventilerte yttervegger. Vindskydd av polypropylen har høyrivfasthet og utmerket luft-tetthet.

PAROC XMW 065zdy  Vindtett er en vanntett og diffusjonsåpen membran som består av et lag polypropylen og en monolitisk film. Vindskyddet brukes til porøse isoleringsmaterial i ventilerte yttervegger. Vindskydd av polypropylen har høyrivfasthet og utmerket luft-tetthet.Det lette materialet med smal bredde ( 1300 mm) er enkelt å håndtere for selvbyggere.

PAROC XMW 095 Vindtett er en vanntett og diffusjonsåpen membran som består av to lag polyropylen på hver sin side av en monolitisk film. Vindtett anvendes som et vindtett skydd mot porøse isoleringsmaterial i ventilerte yttervegger. Vindskydd av polypropylen har høy rivfasthet og utmerket luft-tetthet.

Justert granlekt med vannfast brannimpregnering WFX. Brannlekt WFX kan brukes ved montering av Klimaplate ZERO og forhindrer brannspredning i luftspalten bak fasadekledning.

PAROC XST 020 Cortextape er en enkeltheftende tape som er velegnet for lufttett liming og forsegling av fuger i vindsperre. Tetningstapen er beregnet for utendørsbruk og har polyakrylatlim for vedheft. Bakside med beskyttelsesfilm av silikonbelagt papir.


PAROC XST 021 Cortextape benyttes til tetning og forsegling av hjørnefuger i vindsperre og vindusåpninger i bygninger. Tetningstapen er beregnet for utendørsbruk og har polyakrylatlim for vedheft. Bakside med beskyttelsesfilm av silikonbelagt papir.


PAROC XST 022 Cortextape er en enkeltheftende tape som er utformet for å skape en lufttett liming for vindbeskyttelsesprodukter bak et lukket fasademateriale. På baksiden er en beskyttende film. Tapen har meget god slitestyrke mot fuktighet og er UV-bestandig i opptil 12 måneders eksponering for sollys. Overflater skal være rene og tørre, fri for frigjøringsmidler som fett og olje. Vi anbefaler at dette tapen brukes i kombinasjon med PAROC Cortex-produkter.

PAROC XST 040 Cortex b tape er en enkeltsidig tape egnet til utvendig bruk for å skape en lufttett binding av skjøter for vindisolasjonsprodukter. Overflaten må være ren og tørr, fri for slippmidler som fett og olje. Vi anbefaler at dette båndet brukes i kombinasjon med PAROC Cortex b og PAROC Cortex One b.

PAROC XST 041 Cortex b hjørnetape er en enkeltsidig tape som brukes til å skape en lufttett forsegling av hjørnet og rundt vinduet for vindisolasjonsprodukter. Overflaten må være ren og tørr, fri for slippmidler som fett og olje. Vi anbefaler at tapen benyttes i kombinasjon med PAROC Cortex b og Cortex One b.

PAROC XST 042 Cortex b-tape er en enkeltheftende tape som er utformet for å skape en lufttett liming for vindbeskyttelsesprodukter bak et lukket fasademateriale. På baksiden er det en beskyttende film. Tapen har meget god slitestyrke mot fuktighet og er UV-bestandig i opptil 12 måneders eksponering for sollys. Overflater skal være rene og tørre, fri for frigjøringsmidler som fett og olje. Vi anbefaler at denne tapen brukes i kombinasjon med PAROC Cortex-produkter.