Tilbehør takisolering

PAROC XMV 012Image

PAROC XMV 012 (Plastfolie)

Luft- og dampsperren PAROC XMV 012 er en polyetylenfolie som først og fremst brukes som luft- og dampsperre til flate tak. Luft- og dampsperren er laget av aldersbestandig LD-polyetylen som danner et luft- og damptett sjikt på innsiden av isolasjonen. Den ubrutte sperren forhindrer at luft og damp beveger seg gjennom det porøse isolasjonssjiktet. Skjøtene må være overlappende og tapes. Størrelse og dobbeltbrett er forskjellig for PAROC XMV 12zcf og PAROC XMV 012.

PAROC XMV 020Image

PAROC XMV 020 (Plastfolie)

Luft- og dampsperren PAROC XMV 020 er en polyetylenfolie som først og fremst brukes som luft- og dampsperre til flate tak. Luft- og dampsperren er laget av aldersbestandig LD-polyetylen som danner et luft- og damptett sjikt på innsiden av isolasjonen. Den ubrutte sperren forhindrer at luft og damp beveger seg gjennom det porøse isolasjonssjiktet. Skjøtene må være overlappende og tapes. Størrelse og dobbeltbrett er forskjellig for PAROC XMV 12zcf og PAROC XMV 012.