Tilbehør brannisolering for byggapplikasjoner

PAROC XFS 001Image

PAROC XFS 001 (Firespring)

PAROC XFS 001 Firespring er et festeelement som brukes for montering av brannbeskyttelsesplater. Firespring er produsert av forsinket stål.

Lengden på festeelementet velges ut ifra platens tykkelse i stålkonstruksjonen. Antall festeelementer som kreves er beskrevet i ETA 08/0093.