PAROC Linio 15

Fasadeplate

Pusseplaten PAROC Linio 15 er en plate av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon i pussede fasader med tynnpuss i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har meget gode egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. Den absorberer ikke fuktighet, og den reagerer ikke på temperaturforandringer. Med PAROCLinio 15 kan man lage et glatt, pussbærende lag for tykkpuss, samtidig som man får forbedret lydisolasjon, og risikoen for brannspredning minimeres. Platene monteres mot den bærende veggen og festes ved hjelp av lim og mekanisk innfesting.

Produktblad

 
Oppdatert 4 jan 2019