Isolering for grunn

PAROC GRL 30 Image

PAROC GRL 30 (Grunnlamell)

PAROC GRL 30 Grunnlamel er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon for eksisterende og nye kjellervegger og gulv på marknivå. Den vannavvisende isolasjonen kan brukes som varmeisolasjon og kapillærbrytende sjikt både på grunnmurens overflatesjikt og i fundamentsålen. Platens Trykkfasthet er 30 kPa, som betyr at lamellen tåler en belastning på 3 000 kg/m². For at det skal fungere ordentlig må den andre siden av den utvendige isolasjonen være vendt mot en varm konstruksjon, som en vegg eller et gulv.

PAROC GRS 20Image

PAROC GRS 20 (Grunnplate)

Grunnplaten PAROC GRS 20 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon for eksisterende og nye kjellervegger og gulv på marknivå. Den vannavvisende markisolasjonsplaten kan brukes som varmeisolasjon og kapillærbrytende sjikt både på grunnmurens overflatesjikt og i fundamentsålen. Platens trykkspenning er 20 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 2 000 kg/m2. For at det skal fungere ordentlig må den andre siden av den utvendige grunnmursisolasjonen være vendt mot en varm konstruksjon, som en vegg eller et gulv.

PAROC GRS 30Image

PAROC GRS 30 (Grunnplate)

Grunnplaten PAROC GRS 30 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon for eksisterende og nye kjellervegger og gulv på marknivå. Den vannavvisende markisolasjonsplaten kan brukes som varmeisolasjon og kapillærbrytende sjikt både på grunnmurens overflatesjikt og i fundamentsålen. Platens trykkspenning er 30 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 3 000 kg/m2. For at det skal fungere ordentlig må den andre siden av den utvendige grunnmursisolasjonen være vendt mot en varm konstruksjon, som en vegg eller et gulv.

PAROC GRS 40Image

PAROC GRS 40 (Grunnplate)

PAROC GRS 40 Grunnplate er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon for eksisterende og nye kjellervegger og gulv på marknivå. Den vandafvisende pladen kan anvendes som varmeisolering og kapillarbrydende lag både på fundamentets yderlag og i fundamentet. Platens trykkspenning er 40 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 4 000 kg/m². For at det skal fungere ordentlig må den andre siden av den utvendige grunnmursisolasjonen være vendt mot en varm konstruksjon, som en vegg eller et gulv.